Oppiaineiden yhteiset tehtävät


Lautanauhan kudontaa Pukkisaaressa Helsingissä. Kuva: Pekka ja Tyko Elo.
Jokaista oppimispolkua voi laajentaa tai lisäinspiraatiota aiheen käsittelyyn voi etsiä tehtävistä, jotka on suunniteltu toteutettaviksi yhteistyössä useamman oppiaineen kanssa.

Oppiaineiden yhteiset tehtävät on jaoteltu teemoittain ja teemat ovat samat kuin oppiaineiden oppimispoluissa.

Teemat ja oppiaineet

Suomi ja suomalaisuus: äidinkieli ja kirjallisuus
Talo: matematiikka, fysiikka ja kemia
Kasvi: ympäristö- ja luonnontieto ja biologia
Paikka: maantieto- ja tiede
Ruis: terveystieto ja kotitalous
Pyhä: uskonto
Koti: elämänkatsomustieto
Katu ja kaupunki: yhteiskuntaoppi:
Rytmi: musiikki ja liikunta
Muinaistaide: kuvataide ja käsityö
Arvo: filosofia
(Riitti: psykologia)

Huom! Extratehtävät opinto-ohjaukseen ja tietotekniikkaan.
Opinto-ohjaus: ks. Talo sekä Katu ja kaupunki
Tietotekniikka: ks. Katu ja kaupunki, Rytmi sekä Arvo

Hanna Lämsä