Muinaistaide

Muinaistaide on kuvataiteen ja käsityön oppimispolkujen teema. Oppiaineiden välisen yhteistyön edistämiseksi teemasta on laadittu tehtäviä myös muihin oppiaineisiin. Seuraavat tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi yhteistyössä kuvataiteen ja/tai käsityön kanssa.

Biologia

Verratkaa ihmisen ja luonnon suhdetta kivikaudella ja tänä päivänä. Pohtikaa jokamiehenoikeuksia maailmanlaajuisesti erityislaatuisina oikeuksina: Suomessa voimme oleskella luonnossa sekä marjastaa, sienestää ja metsästää. Mitä jokamiehenoikeudet ovat ja mitä ne edellyttävät ihmiseltä?

Valmistakaa omat puu-ongenkoukut ja käykää kokeilemassa, tuleeko kalaa.

Kemia ja kotitalous

Tutustukaa esihistoriassa käytettyjen luonnonmateriaalien ominaisuuksiin: väriin, rakeisuuteen, kovuuteen, tuoksuun, painoon. Pohtikaa, millaisesta kivestä tulee hyvä kirves. Mitä muita mahdollisesti parempia aineita nykyään käytetään? Miten materiaalit reagoivat erilaisiin tapoihin käsitellä niitä? Mitä luonnonmateriaaleja osaisitte etsiä luonnosta, ja miten voisitte niitä hyödyntää?

Tutustukaa kivikaudella käytettyihin ruoka-aineksiin ja menetelmiin ja valmistakaa ateria esihistorialliseen tyyliin. Selvittäkää, miten ravinto hankittiin ja pyydystettiin ja miten sitä säilöttiin. Kuivaaminen on esimerkki esihistorialliselta ajalta peräisin olevasta säilytyskeinosta, joka on käytössä edelleen (esim. retkimuonat). Mitä ruokia ja juomia kivikautinen ihminen säilytti saviastioissa?

Maantieto

Laatikaa kartta, johon on merkitty, mistä kalliomaalauksia, -piirroksia ja muita kivikautisia muinaisjäännöksiä ja -esineitä on löydetty Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja mahdollisesti myös muista maista. Laatikaa kartta symboleineen ja ajankohtineen. Asettakaa sen jälkeen aikajanalle esihistoriallisen ajan kulttuureita ja tarkkailkaa, miten ja milloin kulttuurit ovat syntyneet, levinneet ja hävinneet. Verratkaa asuttamista, kulttuureiden ajoittumista, samankaltaisuutta ja eroavuutta sekä elinkeinojen syntyä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. 

Uskonto

Mitä kalliomaalaukset ja kulttiesineet kertovat muinaisuskonnosta? Syventykää Suomen alkuperäiskansojen luonnonuskontoon ja šamanismiin. Perehtykää myös hautaamiseen: mitä koukkupolviset ja pää alaspäin olevat ihmishahmot viestivät kalliomaalauksissa? Ottakaa selvää muinaisesta hautauskulttuurista, esimerkiksi punamultahaudoista ja polttohautauksesta. Jo neandertalilaiset hautasivat vainajansa ja antoivat heille mukaan eväitä, aseita ja muita tavaroita. Hautauksissa käytettiin myös punamultaa, jolla vainaja osittain tai kokonaan peitettiin. Punainen oli veren ja elämän väri, ja punamullan uskottiin ehkä vähentävän kuoleman valtaa.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Harjoitelkaa luovaa kirjoittamista kalliomaalauksesta tai keraamisesta esineestä. Kun on tutustuttu siihen elämäntapaan, joka vallitsi kalliomaalausten tekoaikana, voidaan kirjoittaa esineestä tai maalauksesta tarina, jonka kontekstina on maalauksen tai esineen tekijöiden elämäntapa, elinpaikka ja elämän ajankohta. Voitte myös ottaa lähtökohdaksi jonkin muun vanhan esineen. Kysykää esineeltä kysymyksiä ja vastatkaa niihin ottamalla selvää esineen historiasta.

Hanna Lämsä