Paikka

Paikka on maantiedon/-tieteen oppimispolun teema. Oppiaineiden välisen yhteistyön edistämiseksi teemasta on laadittu tehtäviä myös muihin oppiaineisiin. Seuraavat tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi yhteistyössä maantiedon/-tieteen kanssa.

Psykologia/Ihmisenä kasvaminen

Jokaisella ihmisellä on mielipaikka tai -paikkoja. Miettikää ja kertokaa mitä, millaisia ja missä mielipaikkanne ovat, ja keskustelkaa niistä. Ympäristöpsykologi Kalevi Korpela on mielipaikkoja koskevissa tutkimuksissaan käsitellyt ”meidän paikkaa tai omaa paikkaa”, joka on erilainen kuin muut paikat ja johon sosiaalistuminen tapahtuu ihmisen oman elämänhistorian kautta. Mielipaikat parhaimmillaan tarjoavat lohtua ja auttavat toipumaan vaikeista kokemuksista. Monet mielipaikat ovat luonnossa tai jotenkin kosketuksissa luontoon.
 
Haastatelkaa vanhempia, isovanhempia, tuttavia: mikä ja missä oli heidän mielipaikkansa. Missä he parhaiten viihtyivät lapsena, nuorena ja aikuisena? Kuunnelkaa musiikkia ja palatkaa mielipaikkaanne. Maalatkaa ja piirtäkää mielipaikkanne. Minkälainen olo mielipaikan miettimisestä tulee? Mikä merkitys mielipaikan kokemuksella on? Kootkaa piirroksia, kuvia ja kuvauksia mielipaikoistanne näyttelyksi, tehkää niistä julisteita tai laatikaa nettisivut. Kiinnittäkää huomiota siihen, ovatko mielipaikat luonnossa vai muualla, esimerkiksi kaupungissa, ullakolla, kahvilassa.

Tukevatko omat mielipaikkanne ajatusta suomalaisten läheisestä luontosuhteesta? Mitä tarkoittaa toteamus: ”Olemme puiden kansa”? Oletteko samaa mieltä? Koetaanko luonto turvallisena ja voimaa antavana ennemmin kuin uhkaavana ja pelottavana?

Yhteiskuntaoppi

Miten Suomen valtio Museoviraston ohjauksella suojelee Suomen kulttuuriperintökohteita? Tutustukaa myös Unescon Haagin sopimukseen, jonka tarkoituksena on suojella kulttuuriomaisuutta aseellisen selkkauksen sattuessa. Suomessa on valmisteltu Museoviraston johdolla sopimuksen toteuttamisen edellyttämää viranomaisverkostoa sekä kartoitettu alustavasti maassamme olevaa merkittävää kulttuuriomaisuutta. Lisäksi on tehty esitys kuudesta erityissuojeltavasta kulttuuriomaisuuskohteesta. Jatkossa tavoitteena on vahvistaa yleiseen suojeluun tuleva kulttuuriomaisuus, laatia ohjeita sen hoitamiseksi ja suojelemiseksi sekä kehittää suojelu- ja valistustoimintaa.

Pohtikaa, mikä olisi sellaista suomalaista kulttuuriomaisuutta, jota olisi suojeltava Haagin sopimuksen nojalla. Laatikaa luettelo tällaisesta kulttuuriomaisuudesta. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on Haagin sopimuksella ja Unescon maailmanperintösopimuksella? Miten Haagin sopimuksen alaan kuuluva kulttuuriomaisuus voi erota maailmanperintökohteista?

Tehkää ryhmätöinä yksityiskohtaiset esitykset kustakin kotiseutunne kohteesta, jonka haluaisitte julistaa maailmanperintökohteeksi, Haagin sopimuksen mukaiseksi kohteeksi tai Museoviraston suojelemaksi kohteeksi. Suojeluesitystä varten voitte laatia hakemuksen, joka sisältää suojelukohteen nimen ja kuvauksen sekä perustelut, joiden nojalla kohdetta esitetään suojeltavaksi. 

Hanna Lämsä