Rytmi

Rytmi onmusiikinja liikunnan oppimispolkujen teema. Oppiaineiden välisen yhteistyön edistämiseksi teemasta on laadittu tehtäviä myös muihin oppiaineisiin. Seuraavat tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi yhteistyössä musiikin ja/tai liikunnan kanssa.

Historia

Tutustukaa suomalaisten kotiseudullanne eläneiden taiteilijoiden koteihin ja elämänvaiheisiin. Voitte tutustua myös suomalaiseen säveltäjään: miten hänen säveltämänsä teokset liittyvät myös historian tapahtumiin ja ajan henkeen?

Kuvataide ja käsityö

Suunnitelkaa vaatemallisto 1800-luvun ja 1930-luvun tanssiaisiin. Suunnitelkaa asut myös suomirock-fanille ja 1950-luvun nuorten tansseihin.

Tietotekniikka

Tutustukaa musiikin tehtävään 4: Äänimaisema ennen ja nyt. Dokumentoikaa kukin ääninäyte huolellisesti: merkitkää nauhoittaja, nauhoituksen aika, paikka, äänen syntytapa jne. Liittäkää kunkin näytteen yhteyteen lyhyt kirjallinen selostus siitä, mikä asema äänellä on koulun arjessa tai kulttuuriympäristössä. Äänien syntytavoista ja paikoista voidaan myös ottaa valokuvia ja liittää ne ääninäytteiden yhteyteen. Siirtäkää nauhoitettu ääniaineisto digitaaliseen muotoon ja tallentakaa se esimerkiksi koulun nettisivuille.

Voitte myös tuottaa keinotekoisen ääniympäristön nauhoittamalla ensin yksittäisiä ääniä, joista työstätte sitten tietokoneen avulla kokonaisen äänimaiseman miksaamalla äänet yhteen. Voitte suhteuttaa useampia keinotekoisia ääniympäristöjä keskenään: yksi mahdollinen toimintatapa on tuottaa johonkin paikkaan liittyvä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ääniympäristö.

Hanna Lämsä