Äidinkieli ja kirjallisuus


Suomessa on metsää yli neljä hehtaaria asukasta kohden. Kuva: Hanna Lämsä

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimispolussa tarkastellaan kielen ja kulttuurin välistä suhdetta – teemana on Suomi ja suomalaisuus. Tehtävissä tutkitaan kielen ja kirjallisuuden merkitystä kulttuuristen identiteettien muodostumisessa. Olennaista on kunkin äidinkielen ja omaksi kokemansa kulttuurin välisen suhteen pohtiminen - mitä Suomi ja suomalaisuus tarkoittavat ruotsia äidinkielenään puhuville tai saamelaisille.

Tehtävät

Esiopetus

1. Leikkikalut
2. Lorut

Vuosiluokat 1-2

3. Sadutus kuvasta, taideteoksesta tai vanhasta esineestä

Vuosiluokat 3-5

4. Suullinen perimätieto ja leikkiperinne

Vuosiluokat 6-9

5. Tarinapaja
6. Kaupunkitarinat
7. Eläytyminen suomalaisen kirjailijan tai muun taiteilijan elämään

Lukio

8. Myyttinen suomalainen luonto
9. Uutta ja vanhaa kieltä
10. Suomalaisuus vähemmistökulttuurien ja enemmistökulttuurin kertomusperinteessä

LISÄKSI äidinkielen ja kirjallisuuden tehtäviä löytyy seuraavista teemoista:
Talo 
Kasvi
Ruis  
Pyhä 
Katu ja kaupunki
Muinaistaide

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: Äidinkieli ja kirjallisuus
Lukio: Äidinkieli ja kirjallisuus

Hanna Lämsä