Vuosiluokat 6-9

Tehtävä 5: Tarinapaja

Valitkaa tehtävää varten jokin historiallinen miljöö, josta on löydettävissä kuvauksia kirjallisuudessa tai joka on selkeästi innoittanut suomalaista kirjailijaa.

Esimerkiksi:

  • Oulun Pikisaari (Sara Wacklin)
  • [SISÄINEN LINKKI: Urajärven kartanomuseo Asikkalassa -> http://www.edu.fi/projektit/tammi/Sivut/Arkisto/tammenkesa2004/tarinapaja.htm] (Elisabeth Aho: Valkea kuin uni)
  • Koli taiteilijoita innoittavana kansallismaisemana

A: Järjestäkää mieluiten paikan päällä tarinapaja, kirjallinen salonki, matinea tai vastaava vaikka koko päivän kestävä tilaisuus, jossa tutkitte rakennusta ja miljöötä kokonaisuudessaan siitä kertovan tai siitä innoituksen saaneen kirjallisuuden välityksellä. Opettaja tai oppilaat voivat johdattaa muut rakennukseen ja maisemaan ja herätellä mielikuvitusta esittämällä pätkiä kirjallisuudesta.

Kiertäkää rakennusta ja miljöötä kokonaisuudessaan, havainnoikaa sitä, etsikää yksityiskohtia sekä omaa kokemustanne taustaa vasten että suhteessa lukemaanne kirjallisuuteen. Vastaako kirjallisuudessa esitetty kuvaus omaa kokemustanne miljööstä? Minkälaisen tarinan itse kirjoittaisitte? Antakaa oppilaille mahdollisuus kirjoittaa oma tarina, joka pohjautuu miljööseen. Tarinan lähtökohtana voi olla jokin yksityiskohta: koriste-esine tai taulu, porraskäytävä, keittiö, piharakennus tai läheinen metsä.

B: Voitte tehdä tehtävän myös hyödyntäen prosessidraaman menetelmää. Olennaista on, että prosessidraamassa tarinan luovat osallistujat eli oppilaat ja opettaja tai opettajat yhdessä. Valmista käsikirjoitusta ei tarvitse laatia, mutta opettaja voi suunnitella valmiiksi luonnoksen tarinan yleisestä kulusta ja joidenkin kohtausten aihelmia sekä tarpeen vaatiessa myös tulla mukaan tarinaan. Itse draaman sisältö muovautuu prosessissa, johon osallistujat tuovat omat tietonsa, käsityksensä ja oman ilmaisunsa: vuorosanat ja henkilöiden reaktiot muodostuvat vasta tilanteessa. Aiheena voi olla muun muassa jonkun talossa asuneen ihmisen päivä. Ketä hän tapaa päivän aikana ja mitä päivän aikana tapahtuu? Tuleeko yllätysvieraita, palaako rakastettu, pidetäänkö juhlat?

Tehtävä 6: Kaupunkitarinat

Kissa mikroaaltouunissa, mielisairaalasta karannut murhaaja, viemäreissä asustelevat rotat tai boakäärmeet, kuolleita alligaattorinpoikasia lavuaarin vesilukossa tai suohon uponneet traktorit ja Raahen Gunilla-kummitus. Kuulostaako tutulta?

Kaupunki- ja maaseututarinat ovat nykyajan kansantaruja, joista puhutaan työpaikoilla, kouluissa ja kadulla. Esimerkiksi monet tuntemamme sadut ovat saaneet alkunsa suullisessa muodossa kulkeneista jutuista ja tarinoista. Jotkut kaupunkitarinat, urbaanit legendat, saattavat hatarasti pohjautua todellisuuteen, mutta useimmiten ne ovat puhdasta fiktiota. Tarinat myös muuttuvat matkan varrella. Olennaista tarinoissa on, että ne kerrotaan ikään kuin totena ja monesti niihin myös uskotaan – yleensä tarina on tapahtunut jollekin tutun tutulle ja tarina sijoitetaan johonkin olemassa olevaan paikkaan: Rovaniemelle, Viitasaarelle tai Espooseen. Kaupunkitarinoista liikkuu myös useita versioita eri puolilla maailmaa.

Kerätkää kaupunki- ja maaseututarinoita. Mistä tai keneltä olette niitä kuulleet? Uskoitteko tarinaan, kun kuulitte sen? Miten arvelette tarinan muuttuneen matkan varrella? Mihin tositapahtumaan tarina saattaisi perustua? Pohtikaa, miksi tarinoissa tapahtuu yleensä jotain kauheaa tai karmaisevaa?

Tehkää harjoitus, jossa istutte ringissä ja yksi osallistujista keksii lauseen ja kuiskaa sen vieressä istuvan korvaan. Tämä kuiskaa sen taas seuraavalle, joka kuiskaa sen sitä seuraavalle ja niin edelleen. Miten lause on muuttunut, kun rinki on käyty läpi?

Kehitelkää omia uusia kaupunki- tai maaseututarinoita tai kauhu- ja kummitustarinoita. Voitte myös jatkaa tarinaa: miten kävi viemärissä asustavalle boalle?

Tehtävä 7: Eläytyminen suomalaisen kirjailijan tai muun taiteilijan elämään

Tehtävän tarkoituksena on tiedon keräämisen ja eläytymisen kautta herättää henkiin mennyt aika. Ajatuksena on, että tutustumalla ensin mahdollisimman laajasti henkilön elämään ja siihen aikaan, jolloin hän eli, luodaan mielikuvituksen aktivoitumiselle otollinen konteksti. 

A: Ottakaa selvää jonkun kirjailijan tai taiteilijan taustasta ja ajasta, jolloin hän on elänyt. Käyttäkää kirjallisuutta, luentoja, Internetiä, museoita, elokuvia ja teatteria. Pyrkikää järjestämään opetus niin, että oppijoilla on tarpeeksi aikaa ja vapautta etsiä aineistoa ja perehtyä siihen. Kirjoittakaa valitsemanne henkilön elämästä tietopohjainen henkilökuva tai kirjoitelma tai laatikaa esitelmä. Kootkaa materiaali myös nettisivuille.

B: Jatkakaa tehtävää siten, että pyritte eläytymään henkilön elämään, hänen ajatuksiinsa, toiveisiinsa ja päämääriinsä. Kirjoittakaa fiktiivinen kertomus minämuodossa: päiväkirjan sivu, kirje rakastetulle, ystävälle, arvostelijalle, ihailijalle. Pohtikaa, missä ja miten henkilö asui, mistä hän piti, mitä esineitä hän käytti, minne ja millä keinoin hän matkusti?

C: Valmistelkaa ja harjoitelkaa teatteriesitys, jossa kukin esittää omaa henkilöänsä. Laatikaa käsikirjoitus yhdessä tai pienryhmässä. Tehkää esityksestä mahdollisimman viimeistelty, että voitte lähteä sen kanssa vaikka kiertueelle! Valmistakaa esitystä varten asusteet ja lavasteet käsityötunnilla.

Hanna Lämsä