Esiopetus

Tehtävä 1: Kotimaa

Tehtävässä tarkastellaan kuvia oppilaiden kotimaasta. Tehtävän tarkoituksena on herättää oppilaat ajattelemaan, mitä tarkoittaa ”kotimaa”.

Etsikää lehdistä ja kirjoista kuvia kotimaasta. Kuvissa tulisi mielellään olla myös ihmisiä. Pohtikaa yhdessä tai antakaa lasten kertoa vapaasti omin sanoin: Miksi valitsit kuvat? Mistä tiedät, että kuva on Suomesta/kotimaasta? Mikä kuvassa on ominaista kotimaalle/Suomelle? Mitä kuvat kertovat?

Opettaja voi myös näyttää vanhoja kuvia Suomesta. Osaavatko lapset sanoa, mistä kuvat ovat? Miten ne eroavat tämän päivän kuvista tai lapsen itsensä valitsemista kuvista? Pohtikaa myös, mistä löytyy kuvia muista maista. Voitte myös etsiä niitä ja verrata niitä kotimaan kuviin.

Hanna Lämsä