Esiopetus ja vuosiluokat 1–2

Tehtävä 1: Arvokas perintö

Perintöön liitetään yleensä arvokkuuden ajatus: perintö on jotain säilyttämisen arvoista. Tutustukaa paikkakunnallanne sijaitsevaan kulttuuri- tai luonnonarvoltaan merkittävään kohteeseen. Antakaa lasten kertoa mielipiteitään siitä, mikä kohteessa on kaunista tai hyvää. Pohtikaa yhdessä, mikä tekee kohteesta arvokkaan ja kenelle se on arvokas. Rakennetussa kohteessa voi tutkia esimerkiksi rakennustapaa, ja opettaja voi kertoa siitä, millaisia taitoja se edellyttää. Keskittykää luontokohteessa luonnon monimuotoisuuteen ja ainutlaatuisuuteen ja siihen, kuinka pitkä aika kohteen syntymiseen on tarvittu. Miettikää myös, mitä kohde on merkinnyt entisajan ihmisille ja merkitseekö se samaa nykyään? Entä mitä kohde voisi merkitä tulevaisuuden ihmisille?

Jatkotehtävä

Selvittäkää, mitä sana ”perintö” tarkoittaa. Lapset voivat kysyä kotona esimerkkejä perheessä periytyvistä tavaroista, kaskuista, nimistä, taidoista tai tavoista. On tärkeää huomata, ettei arvokas perintö välttämättä tarkoita rahassa mitattuna kallista ja ettei perinnön tarvitse ylipäätään olla aineellista. Tehtävän voi yhdistää myös esimerkiksi juhlaperinteen tutkimiseen, jolloin jokainen voi kertoa oman perheensä juhlaperinteistä.

Hanna Lämsä