Fysiikka ja kemia


Museokerholaiset valmistavat minitiiliä. Kuva: Aboa Vetus Ars Nova

Fysiikka ja kemia (vuosiluokilla 1-4 ympäristö- ja luonnontieto) muodostavat yhteisen polun, jonka teemana on talo - laajemmin rakennettu kulttuuriympäristö. (ks. myösmatematiikka). Fysiikan ja kemian tuntemusta hyödynnetään uuden rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakentajan ja suunnittelijan on tunnettava fyysikan lait ja materiaalien ominaisuuksia - miten marmori käyttäytyy pohjoisen ilmastossa? Entä miten Filippo Brunelleschin 1400-luvulla suunnittelema Firenzen Tuomiokirkon kupoli onnistuttiin rakentamaan ilman näkyviä tukirakenteita?

Tutkimalla luonnontieteiden historiaa voimme oppia tulkitsemaan ympäristöämme ja perintöämme suhteessa siihen tietämykseen luonnon ilmiöistä ja rakentamisen tekniikoista, mitä kulloinkin on ollut. Opimme vastamaan kysymykseen miksi ja miten on syntynyt juuri tietynlaista perintöä. Teknologinen kehitys ja teollinen toiminta vaikuttavat myös perintömme säilymiseen. Mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat tulevaisuuden perintöä ajatellen? 

Tehtävät

Esiopetus

1. Majan rakennus

Vuosiluokat 1-4

2. Jäälinna

Vuosiluokat 5-6

3. Pienoismallin rakentaminen

Vuosiluokat 7-9: Kemia

4. Rakennusperintökohteeseen tutustuminen ja restaurointi
5. Tiilen valmistus ja rakentaminen

Vuosiluokat 7-9: Fysiikka

6. Jatkotehtävä tehtävään 5
7. Tiilen massa
8. Työn laskeminen

Lukio

9. Rakennustaiteen ja -teknologian historiaa
10. Valot ja varjot

LISÄKSI kemian tehtäviä löytyy seuraavista teemoista:
Pyhä 
Muinaistaide

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus

Vuosiluokat 1-4:ympäristö ja luonnontieto
Vuosiluokat 5-6 ja 7-9: fysiikka ja kemia

Lukio: fysiikka ja kemia

Hanna Lämsä