Esiopetus: Ympäristö- ja luonnontieto

Tehtävä 1: Majan rakennus

Useat lapset ovat hyvin innokkaita rakentamaan erinäköisiä ja -kokoisia majoja sohvatyynyistä, puupalikoista, lumimöykyistä tai vaikkapa risuista. Monesti lapsi nauttii rakentamisesta ja rikkomisesta sekä uudelleen rakentamisesta.  Majan rakennuksessa lapsi siirtyy arkitodellisuudesta joko omaan olemiseen tai leikin maailmaan. Maja on lapsen oma, erityinen paikka.

Suunnitelkaa rakennustehtävät niin, että niihin sisältyy sekä rakentamista että korjaamista ja muokkaamista. Aloittakaa tehtävä esimerkiksi rakentamalla maja tai koppi koiralle tai asumus ihmiselle ja muunnelkaa rakennelmaa sen mukaan, kenelle se rakennetaan. Millainen on koiran asumus? Entä miten hiiri asuu? Kehottakaa lapsia myös rakentamaan maja toisilleen, isommalle ryhmälle ihmisiä ja lopuksi myös itselleen. Tukekaa tehtävän kuluessa lapsen impulsiivisuutta ja mielikuvituksen runsautta sekä lapsen harkintaa ja ajattelua: se joka majassa asuu tai ketä varten se rakennetaan, vaikuttaa siihen, millainen siitä tulee. Majan ei tarvitse olla hiottu ja loppuun saakka harkittu tuotos, vaan se muuttuu käyttäjän ja tarpeen mukaan.

Tehkää retki metsään ja käyttäkää käpyjä ja risuja ja pudonneita lehtiä ja oksia ja harkiten myös sammalta pienten rakennelmien tekemiseen.

Hanna Lämsä