Lukio

Tehtävä 9: Rakennustaiteen ja -teknologian historiaa

Tehtävässä tutkitaan rakennustaiteen ja luonnontieteiden historiaa ja niiden vuorovaikutusta Suomesta löytyvien vanhojen rakennusperintökohteiden ja maailmanperintökohteiden avulla.

Valitkaa Suomesta ja muualta muutama kohde ja tutustukaa niihin fysiikan, kemian ja rakennusteknologian näkökulmasta. Esimerkiksi elementtirakentaminen sai alkunsa Lontoossa vuonna 1882 käytetyistä julkisivuelementeistä. Rakennustapa yleistyi kuitenkin vasta 1940-luvun lopulla, ja ensimmäinen elementtirakennus Suomessa oli Porthania (1952–53) Helsingissä.

 • Mitä fysiikkaan ja kemiaan liittyviä ongelmia rakentamisessa on vuosien varrella jouduttu ratkaisemaan?
 • Miten teknologian kehitys on vaikuttanut rakentamiseen?
 • Miten rakentaminen on toteutettu, ja miten arvioisitte sen onnistumista jälkikäteen?
 • Mitä materiaaleja rakennuksissa ja rakennelmissa on käytetty tai niissä esiintyy? Mitä ominaisuuksia eri materiaaleilla on?
 • Miten pyramidien rakentaminen on onnistunut, ja miten kirkon kupoleista saadaan kestäviä?

Esimerkkejä:

 • Turun linna ja Olavinlinna Savonlinnassa: linnoitusrakentaminen
 • Verlan puuhiomo: tehdasrakentaminen ja pahvin valmistus
 • 1960–1970 luvun kerrostalot Suomessa: elementtirakentaminen
 • Alhambran mosaiikit Espanjassa: symmetria ja yhtenevyys
 • Parthenon-temppeli Ateenassa
 • Pyramidit, temppelit ja kirkot

Tehtävä 10: Valot ja varjot

Kävelkää lähiseudullanne aurinkoisella säällä ja tarkkailkaa valoja ja varjoja. Tehkää kävelyretki esimerkiksi kolme kertaa, kullakin kerralla eri aikana: aamulla, päivällä ja iltapäivällä. Tutkikaa valoa fysikaalisena ilmiönä. Tarkkailkaa myös, miten valo pääsee sisälle luokkahuoneeseenne. Miten valaistus muuttuu, jos sälekaihtimien välisiä rakoja muutetaan?

Pohtikaa valoa ja valaistusta koulussanne – mitkä paikat ovat hyvin valaistuja, mitkä hämäriä ja mitkä pimeitä? Miten paikan luonne muuttuu, jos valaistusta muutetaan?

Ks. Jatkotehtävä: Matematiikka/Tehtävä 9 
Ks. myös tehtävät vuosiluokille 7–9/Kemia

Hanna Lämsä