Vuosiluokat 5-6: Fysiikka ja kemia

Tehtävä 3: Pienoismallin rakentaminen

Tässä tehtävässä tutkitaan rakennusta ja harjoitellaan pienoismallin rakentamista.
Voitte valita matemaattisesti mahdollisimman helpon esimerkin, kuten omakotitalon tai kerrostalon, jonka pohja on suorakulmion muotoinen. Voitte valita myös hyvin haastavan rakennuksen.

Tutustukaa valitsemaanne rakennukseen ulkoa ja sisältä. Valokuvatkaa taloa eri puolilta. Käykää myös katsomassa paikkakunnallanne näytteillä olevia pienoismalleja vanhoista, nykyisistä tai suunnitteilla olevista rakennuksista. Havainnoikaa rakennusta tarkasti tutustumisen yhteydessä:

  • Minkä mallinen talo on?
  • Onko se suuri vai pieni suhteessa muihin rakennuksiin?
  • Pystyttekö erottamaan talossa eripituisia janoja?
  • Kuinka monta ovea ja ikkunaa talossa on?
  • Missä kohtaa ovi on?
  • Minkä muotoiset ikkunat ovat ja missä ne sijaitsevat?
  • Minkälainen talon katto on? Näyttääkö se erilaiselta talon eri puolilta katsottuna?

A: Piirtäkää kookas suorakaide esimerkiksi taululle ja hahmotelkaa yhdessä, mihin laittaisitte ikkunat ja ovet. Suurentakaa talosta otettu valokuva ja tutkikaa sitä tarkemmin. Piirtäkää tämän jälkeen hahmotelma talosta eri näkökulmista: edestä, takaa ja sivulta.

B: Ottakaa selvää, mistä materiaaleista tutkittava talo on tehty. Ovatko materiaalit kauniita? Entä kestäviä? Eritelkää talon eri osissa käytettyjä materiaaleja. Valitkaa pienoismallimateriaaleiksi esimerkiksi hiekkaa, savea, muovailuvahaa, puuta, pahvia tai paperia ja pyrkikää saamaan niistä mahdollisimman samannäköisiä kuin talossa käytetyistä materiaaleista. Tutkikaa myös materiaalin muuttumista valmistamisen aikana: jos talo tehdään savesta, tarkkailkaa sen kuivumista.

C: Pienoismallin kokoaminen muistuttaa piparkakkutalon rakentamista. Olennaista on, että talon mallina on jokin olemassa oleva rakennus. Opettaja voi mitata talon ja pienentää sitä oikeassa suhteessa niin, että talo ja sen osat on vaivatonta valmistaa. Jakakaa talo esimerkiksi osiin ja antakaa eri ryhmille tehtäväksi valmistaa seinät, ovet, ikkunat, katto ja piha talon alustaksi. Miettikää yhdessä, kuinka iso pihan pitää olla, että talo mahtuu siihen. Kuinka suuria ovat silloin kukkapenkki ja leikkitila?

D: Pystyttäkää talo yhdessä. Mietitään, tarvitseeko talo alustaa ja tukea: miten oikea talo on pystytetty? Miten talo saadaan pysymään pystyssä? Mihin kohtaan ovet ja ikkunat kuuluvat? Kun talo on pystytetty, tarkastellaan taloa kokonaisuutena ja osien suhteita verrataan pienoismallia olemassa olevaan taloon.

Laskekaa voimia, massaa, työtä ja muita talon rakentamiseen liittyviä asioita.

Hanna Lämsä