Historia


Kaupunki-idylliä Turussa. Kuva: Hanna Lämsä

Historian oppimispolun teemana on kotiseutu. Polun tehtävissä harjaannutetaan ympäristön lukutaitoa havainnoimalla lähiympäristön kulttuuriperintöä - rakennuksia, vanhoja esineitä, tapoja ja perinteitä. Tehtävissä perehdytään kotiseudun historiaan ja tutkitaan mitä jälkiä menneestä on nähtävissä rakennetussa ja rakentamattomassa ympäristössä sekä paikallisessa kulttuurissa. Yhdistämällä omia havaintojamme tietoomme historiasta opimme tulkitsemaan ympäristössämme olevia viestejä. Samalla opimme ymmärtämään paremmin omaa aikaamme ja itseämme osana historian jatkumoa. Tehtävissä pohditaan myös oman kulttuuri-identiteettimme suhdetta kansallisiin identiteetteihin.

Tehtävät

Esiopetus

1. Retki vuosisadan taakse

Vuosiluokat 1–4

2. Vanhanajan koulupäivä
3. Salaperäinen laukku
4. Vesille venosen mieli!

Vuosiluokat 5–6

5. Lähihistoriaa: suku, perhe, minä
6. ”Perustuu tositapahtumiin” – historiallinen roolipeli tai näytelmä

Vuosiluokat 7–9

7. Kotipaikkakunta historian virrassa

Lukio 


Maaseutuidylliä Askaisissa. Kuva: Hanna Lämsä

8. Aika, aate ja taide
- Lisätehtävä: Iltamat
9. Kulttuuriperintöä kotoa ja kaukaa

LISÄKSI historian tehtäviä löytyy seuraavista teemoista
Talo 
Ruis 
Pyhä 
Koti 
Katu ja kaupunki 
Rytmi 
Arvo 

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: historia 
Lukio: historia

Hanna Lämsä