Esiopetus

Tehtävä 1: Retki vuosisadan taakse

Tehtävässä tehdään draamallinen retki, jonka avulla tutustutaan oman kotiseudun historiaan ja paikalliskulttuuriin 1800-luvulla. Retkikohteen ja yhteistyötahot voitte valita paikallisten mahdollisuuksien mukaan. Seuraavat ehdotukset ovat vain pohjana ideoinnille. Ulkoiset puitteet voivat olla vaatimattomatkin, tärkeintä on mielikuvituksen lento! Pohtikaa tehtävän yhteydessä myös historian vaikutusta nykypäivään.

Tutustukaa ennen retkeä entisajan elämään esimerkiksi kirjallisuuden, television ja Internetin avulla. Voitte myös pyytää museon edustajan tai alan opiskelijan vierailulle. Luokaa draamaa varten roolihahmot ja tarina. Suunnitelkaa myös rooliasut ja hankkikaa tarvittavat esineet hyvissä ajoin. Tähän tarkoitukseen lapset tuovat kotoa löytyneitä, tuttavien ullakoilta lainattuja tai kirpputorilta hankittuja vanhoja vaatteita ja tavaroita. Esineet voidaan koota näyttelyksi teemaviikolla tai -päivänä, jolloin esineistä keskustellaan ja niistä järjestetään tietokilpailu. Retkieväiden valmistus on oma ohjelmanumeronsa, joka kannattaa suunnitella etukäteen. Valitkaa yhdessä perinnekeittokirjasta ohjeet 1800-luvun tyylisten ruisleipien, nekkujen, pikkuleipien ja mehun valmistamiseen. Jos retkipaikalla on tulentekomahdollisuus, voidaan osa ruoasta valmistaa paikan päällä.

Ehdotuksia teemapäiväksi:

A: Päivä maatilalla
Tehkää retki paikalliselle maatilalle, jonka kanssa vierailusta on sovittu etukäteen. Kyseessä voi olla perinnetila, maaseutumatkailutila tai aivan tavallinen maalaistalo. Talonväen johdolla tutustutaan tilan historiaan ja asukkaisiin, nähdään entisaikojen työtapoja ja -välineitä, seurataan erilaisten maataloustöiden suorittamista ja osallistutaan itse kevyisiin töihin. Vaativampiakin tehtäviä, vaikkapa lypsämistä, saadaan kokeilla. Lapset ovat valinneet sopivat roolit (isäntä, emäntä, lapset, rengit, piiat, kulkumies, jne.). Jos mahdollista, ajanmukainen ruokailu järjestetään tilalla.

B: Elämää pappilassa
Tehkää retki paikallismuseoon, jossa on sopiva herrasväen asumus, kuten pappila tai kartano. Roolileikissä on mukana niin herrasväkeä kuin palkollisiakin, ja aikakauden sosiaalinen hierarkia ilmenee ruokailujärjestelyissä, vaatetuksessa, puhuttelussa jne. Toteuttakaa näytelmällinen leikki ja ruokailu pappilan tai kartanon miljöössä. Ellei tämä ole mahdollista, tutustukaa ensin museoon opastetulla käynnillä ja eläytykää roolipeliin vasta tämän jälkeen, esimerkiksi puistossa. Siellä syödään eväitä, leikitään perinteisiä leikkejä, tehdään vanhanajan leikkikaluja (käpylehmiä, kaarnalaivoja) ja lopuksi tanssitaan piiritanssia. Pyytäkää pelimanneiksi mukaan musiikinopiskelijoita tai tuttavia, tai käyttäkää nauhuria.

C: Teemaretki
Roolileikki tapahtuu rauhallisessa puistossa, rannalla tai vastaavassa paikassa. Voitte järjestää vaikkapa juhannusjuhlat, talonpoikaishäät tai entisajan koululaisten kevätretken. Valitkaa roolit teeman mukaan ja tutustukaa teemaan huolellisesti etukäteen. Viettäkää aikaa samaan tapaan leikin ja tanssin parissa kuin edellisen ehdotuksen pappila-retkellä.

Hanna Lämsä