Käsityö


Samaanirumpu. Kuva: Erkki Luoma-Aho

Käsityön polun teemana on muinaistaide (ks. myös kuvataide). Tehtävissä tutkimuskohteena on esihistoriallisen ajan esineistö. Erityisen kiinnostuksen kohteena on kivikauden loppupuolelle ajoittuva käsityöperintö. Kivikausi alkoi Suomessa viimeisimmän jääkauden loputtua noin 10 000 eaa., jolloin myös ensimmäiset ihmiset alkoivat vaeltaa tänne.

Esineiden "kertomuksia" ajastaan ja kulttuuristaan hyödynnetään omien töiden ideoinnin ja suunnittelun pohjana. Sekä omassa tekemisessä että käsityöperinteen tutkimisessa on tärkeää kysyä mitä ja miten valmistan, mitä materiaaleja ja tekniikoita käytän ja miksi. Käsityön prosessissa korostuvat sekä esteettiset että käytännölliset arvot.

Tehtävät

Esiopetus

1. Amuletti

Vuosiluokat 1–4

2. Esihistoriallinen arkiesine
3. Esihistoriallinen koru
4. Saviruukun valmistaminen
5. Kivikauden kylä

Vuosiluokat 5–9

6. Muinaispuvut
7. Perinteisiä työtapoja
8. Samaanirumpu

LISÄKSI käsityön tehtäviä löytyy seuraavista teemoista:
Talo
Kasvi
Pyhä 
Koti
Kotiseutu 
Katu ja kaupunki
Rytmi

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus:käsityö

Hanna Lämsä