Kotitalous


Ruis menestyy ravinteiltaan ja kosteudeltaan vaatimattomissa oloissa ja ilmastollisesti karuissa olosuhteissa. Kuva: Hanna Lämsä

Kotitalouden oppimispolun teemana on ruis. (ks. myösterveystieto). Polussa tutkitaan ruokaperinnettämme: mitä ennen syötiin ja miten ravintoa hankittiin. Ruokakulttuuri on sidoksissa aikaan ja paikkaan. Valtaosaa siitä mitä syömme tänään, ei ollut saatavilla 50 vuotta sitten ja eri puolilla maailmaa syödään ravintoa, joka eroaa meille tutusta valikoimasta.

Ruoka on sekä terveyden että sairauden lähde, siunaus että kirous. Joillakin sitä on saatavillaan liikaa, miljoonilla sitä on edelleen aivan liian vähän. Ruoka liittyy yksilön, yhteisön ja kulttuurin säilymiseen ja jatkuvuuteen, elämään ja kuolemaan. Se liittyy myös yhteisön ja kulttuurin rituaaleihin ja uskomuksiin.

Tehtävien näkökulmaa voi laajentaa koskemaan myös tapakulttuuria. Ystävien ja perheen yhteiset ruokahetket, juhlat ja illanistujaiset kantavat mukanaan kulttuuri-identiteettiämme muokkaavaa kulttuuriperintöä.

Tehtävät

Esiopetus

1. Jokapäiväinen ruisleipämme

Vuosiluokat 1–4

2. Perinneruoat ja maakuntaleivät
3. Lisätehtävä terveystiedon tehtävään 2: Mitä ennen syötiin?

Vuosiluokat 5–6 ja 7–9

4. Ruokaa perinteiseen tapaan
5. Perinneruoka uuskäytössä

LISÄKSI kotitalouden tehtäviä löytyy seuraavista teemoista:
Pyhä 
Muinaistaide

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: kotitalous

Hanna Lämsä