Kuvataide


Pieni tyttö ottaa tuntumaa kalliomaalaukseen. Kuva: Reetta Lepistö, Tampereen museot
Kuvataiteen teemana on muinaistaide ja erityisesti kivikauden loppupuolelle ajoittuvat kalliomaalaukset (ks. myös käsityö). Kivikausi alkoi Suomessa viimeisimmän jääkauden loputtua noin 10 000 eaa., jolloin myös ensimmäiset ihmiset alkoivat vaeltaa tänne. Kalliomaalaukset liittyvät kiinteästi pohjoisen metsästys- ja kalastuskulttuuriin ja sen uskomusmaailmaan.

Muinaistaiteen kuvamaailmaa voidaan tulkita sen ajan ihmisen keinona viestiä toiveistaan, tarpeistaan, peloistaan ja päämääristään sekä tavasta käsitellä niitä. Muinaistaiteen ymmärtämiseksi ja taiteen käsitteen pohtimisen tueksi tehtävissä tutustutaan kivikauden ihmisen elämään. Varhaisissa kulttuureissa ”taide”, ”uskonto” ja ”totuuden etsintä” ovat kaikki olleet ilmentymiä samasta tarpeesta ymmärtää maailmaa ja jäsentää maailmankuvaa. Taidetta ei näin ollen voi erottaa erilliseksi osa-alueeksi kivikauden ihmisten muusta henkisestä kulttuurista. Polun varrella voidaan pohtia mitä varhaisissa kulttuureissa voitaisiin pitää taiteena ja mikä on taidetta nyt. Vertailun apuna voidaan käyttää seuraavia väittämiä:

  • Taiteessa kauneus on arvo sinänsä ja olennaisempi kuin esimerkiksi käyttökelpoisuus.
  • Taiteen pyrkimyksenä on ilmaista ja viestiä sanomatonta ja näkymätöntä - ajatuksia, tunteita ja merkityksiä.
  • Taide on konkreettista tekemistä, toimintaa - sitä ei synny ilman ruumiillista työskentelyä.
  • Taiteellinen ilmaisu on kytköksissä saatavilla oleviin välineisiin, tekniikoihin ja materiaaleihin.

Tehtävät

Esiopetus

1. Oma kalliomaalaus

Vuosiluokat 1–4

2. Luontosuhde taideteoksessa
3. Muinaistaide ympäristötaiteena
- Lisätehtävä: Kivikauden kylä

Vuosiluokat 5–9

4. Kalliomaalauksen tulkintatehtävä
5. Muinaistaide seinätaiteena
6. Muinaiset koristeaiheet uuskäytössä

Lukio

7. Muinaistaiteen viestit 
8. Kalliomaalauksen digitaalinen käsittely
9. Kalliomaalaus sarjakuvana
10. Muinaistaide muotoilussa ja vaatesuunnittelussa

LISÄKSI kuvataiteen tehtäviä löytyy seuraavista teemoista:
Talo 
Kasvi 
Pyhä 
Koti 
Kotiseutu 
Katu ja kaupunki 

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: kuvataide
Lukio:kuvataide

Hanna Lämsä