Esiopetus

Tehtävä 1: Oma kalliomaalaus

Tehtävässä tutustutaan Suomesta löydettyihin kalliomaalauksiin ja luodaan tältä pohjalta omaa muinaiskuvataidetta.

Suomesta on löydetty yli 75 kalliomaalausta sekä yli 20 sellaista maalattua pintaa, joissa ei erotu selkeitä hahmoja. Maalaukset on usein tehty veden äärellä oleviin pystysuoriin kallioihin luonnosta saaduilla väreillä, lähinnä punaisella (punamullalla) ja okralla. Paikat, joilta maalauksia on löydetty, ovat usein vaikeapääsyisiä ja niitä on mahdollisesti pidetty pyhinä.

Suomalaiset kalliomaalaukset esittävät pääosin ihmis-, vene-, hirvi- ja sarvihahmoja; myös joitakin viiva-, kämmen-, käärme-, lintu- ja kalakuvia löytyy. Kuvat liittyvät kivikauden uskomusmaailmaan, etenkin metsästysmagiaan. On arveltu, että saalisonnen varmistamiseksi kuvaan ”vangittiin” riistaeläimen sielu. Sarvipäiset ihmiset on tulkittu šamaaneiksi.

Alustakaa tehtävää tutustumalla kivikauden arkielämään: elinkeinoihin, asumiseen, ravintoon ja vaatetukseen. Lukekaa esimerkiksi lapsille tarkoitettua kivikauden elämästä kertovaa kirjaa. Tutkikaa etenkin kirjojen kuvia ja keskustelkaa niistä. Voitte myös katsella sopivaa videomateriaalia.

Käykää paikan päällä ihailemassa kalliomaalauksia. Ellei tämä ole mahdollista, järjestäkää retki metsään ja etsikää paikkoja, missä kalliopiirroksia voisi olla. Katselkaa niiden kuvia kirjoista tai Internetistä. Pohtikaa, keitä kuvissa on ja mitä niissä tapahtuu. Oppilaat saavat kertoa omia tulkintojaan, minkä jälkeen opettaja voi kertoa tutkijoiden näkemyksistä.

Luokaa omaa esihistoriallista taidetta suunnittelemalla muinaiskuva kalliomaalausten pohjalta. Suunnitelkaa ja piirtäkää ensin hiilellä paperille luonnokset. Tämän jälkeen kuvat maalataan punamultamaalilla sopivaan paikkaan kalliolle tai kivelle käyttäen apuna sulkaa tai pensseliä.

Punamultamaalin ohje ulos kallioon maalattaessa:
2/3 osaa ruokaöljyä
1/3 osaa punamultajauhetta

Muinaistaideteosta ei välttämättä tarvitse toteuttaa punamullalla. Maaliksi sopivat myös myrkyttömät sormivärit. Vaihtoehtoisena pohjamateriaalina voidaan käyttää voimapaperia luokan seinään kiinnitettynä. Käyttäkää hiiltä ja valmisvärejä, esimerkiksi punaista, okraa, mustaa ja ruskeaa. Kun maalaukset ovat kuivuneet, rypistäkää kuvat, niin pintamateriaali näyttää aidolta. Väriliituja käyttäen voitte tehdä kuvat tai yhden suuren kuvan asfaltille päiväkodin tai koulun pihalle. Kokeilkaa toteutustapana myös kankaanpainantaa.

Hanna Lämsä