Vuosiluokat 5-9

Tehtävä 4: Kalliomaalauksen tulkintatehtävä 

 

A: Analysoikaa kuvaa seuraavan neljän ulottuvuuden avulla:

a) Kuvan rakenne: värit, viivat, muodot, tilat, sommittelu

 • Mitä asioita kuvassa on?
 • Mitä kuva esittää?
 • Millainen on kuvapinnan sommittelu?
 • Millaiset ovat värit?
 • Miten tilaa on kuvattu?

b) Kuvan kulttuurinen tausta: kulttuuriset piirteet, tyylit, vertauskuvat ja merkit

 • Miltä ajalta ja mistä kulttuuripiiristä kuva on? Mistä sen voi päätellä?
 • Mitä vertauskuvia tai symboleita kuvassa on?

c) Kuvan tekeminen: tekniset keinot, kuvan tuottamisen ja välittämisen keinot

 • Miten kuva on tehty?
 • Mitä työvälineitä on tarvittu?
 • Miten tekniikka on vaikuttanut kuvan ilmaisuun?
 • Missä tilanteissa ja millä välineillä kuvaa katsotaan?
 • Miten se vaikuttaa kuvan vastaanottamiseen? 

d) Kuvan ja katsojan suhde: kuvan vaikuttavuus, viihdyttävyys, kuvaan eläytyminen ja samastuminen, kuvan esteettiset arvot

 • Mitä ajatuksia, muistoja tai assosiaatioita kuva tuo mieleesi?
 • Mitä kuva kertoo?
 • Millainen on kuvan tunnelma? Mistä asioista tunnelma syntyy?
 • Mitä käsityksiä, arvoja tai asenteita kuva välittää? Mistä sen voi päätellä?
 • Voisitko samastua kuvan henkilöihin?
 • Oletko nähnyt samantapaisia kuvia muualla? Millaisia?
 • Pidätkö kuvasta?

Lähteet ja lisätietoa:
Edu.fi: Kuvan tarkastelua
Edu.fi: Media ja kuvaviestintä

B: Pohtikaa myös kalliomaalausten erityispiirteitä.

 • Mikä tekee kalliomaalauksesta erityislaatuisen kuvan?
 • Millaisia kuvia kalliomaalaukset ovat? Ovatko ne taidetta?
 • Onko kalliomaalauksia mahdollista ymmärtää?
 • Mihin kontekstiin asetamme maalaukset tulkitessamme niitä?
 • Mitä kuvat muistuttavat?

C: Verratkaa kuvaa myös muihin tuntemiinne kuviin ja tämän hetkiseen visuaaliseen ympäristöön (maalaukset, moderni taide, mediataide, sarjakuva, mediakuvat: mainos- ja lehtikuvat ja liikkuva kuva).

D: Laatikaa työ, jossa yhdistyy elementtejä muinaistaiteesta ja nykytaiteesta.

Tehtävä 5: Muinaistaide seinätaiteena

Tässä tehtävässä tutustutaan seinätaiteeseen kalliotaiteen rinnakkaisilmiönä ja sovelletaan muinaistaiteen ilmaisua modernissa kontekstissa graffiti-tyyppisessä teoksessa.

Perehtykää seinätaiteeseen, kuten freskoihin, muraaleihin ja graffiteihin sekä niiden tekijöihin. Tutkikaa teosten kuvailmaisua. Verratkaa seinätaidetta kalliomaalauksiin ja etsikää mahdollista jatkuvuutta näiden välillä. Pohtikaa, miksi taidetta on tehty ja tehdään pystysuorille pinnoille. Mikä on ollut seinä- ja kalliotaiteen merkitys tekijöilleen eri aikoina?

Laatikaa isokokoinen seinämaalaus, jossa sovellatte kalliotaiteen kuvastoa. Teos voidaan tehdä esimerkiksi isokokoiselle pahville tai vanerille. Maalatkaa kuvat vasta sen jälkeen, kun pahvi on asetettu seinää vasten. Vaihtoehtoisesti kuvan voi tehdä myös maahan väriliiduilla. Tehkää suurikokoinen, värikäs maataideteos asfaltille koulun pihalle tai kadulle. Jos taiteilette yleisellä kadulla, kysykää ensin kiinteistönomistajalta lupa.

Tehtävä 6: Muinaiset koristeaiheet uuskäytössä

Tehtävässä tutustutaan suomalaisessa arkkitehtuurissa esiintyviin esihistoriasta periytyviin ornamentteihin ja sovelletaan niitä omaan teokseen.

Etenkin 1900-luvun taitteen kansallisromanttinen virtaus eli jugend suosi kansan historiaan liittyviä aihelmia arkkitehtuurissa ja kuvataiteessa. Koristeornamenteissa on nähtävissä viittauksia suomalaiseen esikristilliseen mytologiaan ja arkeologisten löydösten muotokieleen. Jos kotipaikkakunnallanne on jugend-taloja, valokuvatkaa ja piirtäkää niiden koristeita. Voitte etsiä kuvia myös Internetistä ja taidekirjoista.

Käyttäkää löytämiänne koristekuvioita kirjontatyön, kankaanpainannan tai kuvataiteellisen teoksen pohjana. Tehkää reliefikoristelua myös puulaatalle kaivertaen (esimerkiksi lippaan tai tuolin koristeissa, seinätaulussa) tai saveen muovattuna (astioissa). Tutustukaa ennen työn tekemistä kalliomaalausten lisäksi myös reliefitaiteeseen.

Hanna Lämsä