Liikunta


Rytmi on sekä musiikin että tanssin ytimessä. Kuva: Pekka ja Tyko Elo

Liikunnan polun teemana on rytmi. (ks. myös musiikki). Polussa käsitellään tanssia kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisena ilmaisumuotona. Tehtävissä olennaista on katsoa, kokeilla ja etsiä uusia tapoja liikkua. Tärkeintä on osallistuminen ja oma ilmaisu. Rakennetusta ympäristöstä voimme ”lukea” tarinoita menneestä - tanssimalla ikään kuin hyppäämme mukaan kulttuuriperinnön jatkumoon.

Tanssi on aineetonta kulttuuriperintöä ja sitä tutkimalla on mahdollista päästä kulttuurin ytimeen. Tapamme liikkua ja hahmottaa liikkuminen on meihin sisään rakennettu - tietyssä kulttuurissa eläminen tarkoittaa myös tietynlaisten ilmaisullisten koodien omaksumista. Tanssi on olennainen osa erilaisten yhteisöjen ja kulttuureiden kollektiivisesti merkittäviä tapahtumia: tanssi voi olla läsnä surussa ja ilossa, häissä ja hautajaisissa. Tanssi on läsnä siirtymärituaaleissa ja juhlissa, joissa yhteisöt luovat ja vahvistavat olemassaoloaan ja yhteisöllisyyttään. Tanssin avulla vahvistetaan siteitä tai jätetään jäähyväiset. Tanssiin liittyy myös normeja ja sääntöjä: tanssiminen on ja on ollut kiellettyä joissain tilanteissa.

Tehtävät

Esiopetus

1. Saamelaiskylän ääniä ja leikkejä

Vuosiluokat 1–4

2. Jatkotehtävä musiikin tehtävään 2: Kalevala-rytmi
3. Kansanmusiikki ja -tanssi
4. Jatkotehtävä musiikin tehtävään 3: Missä värissä Valse Triste soi?

Vuosiluokat 5–9

5. Jatkotehtävä musiikin tehtävään 4: Äänimaisema ennen ja nyt

Lukio

6. Tanssiperinne 

LISÄKSI liikunnan tehtävä löytyy Ruis -teemasta.

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: liikunta
Lukio: liikunta

Hanna Lämsä