Esiopetus

Tehtävä 1: Saamelaiskylän ääniä ja leikkejä

Tehtävässä eläydytään saamelaiskylän ääniin ja maailmaan kuuntelemalla, ääntelemällä, soittamalla ja liikkumalla improvisoiden. Harjoitukset on hyvä tehdä jumppasalissa tai muussa paikassa, jossa on runsaasti tilaa. Saamelaisuuteen liittyvää tehtävää voi pohjustaa perehtymällä saamelaisista kertovaan tietokirjallisuuteen ja satuihin.

A: Miettikää ensin, miten saamelaiset ihmiset elävät ja ovat eläneet. Kuvitelkaa sen jälkeen, että asutte ja elätte saamelaisina saamelaiskylässä. Lapset voivat keksiä itselleen uuden nimen.

Päästäkää aluksi enimmät höyryt juoksemalla – leikkikää esimerkiksi sitä, että ihmiset ovat ajamassa porolaumaa. Tämän jälkeen menkää makaamaan esimerkiksi sateenvarjokankaan alle ja leikkikää, että olette kodassa. Miettikää yhdessä, mitä kodan ulkopuolelta voisi kuulua. Olkaa aluksi ihan hiljaa. Tämän jälkeen lapset voivat kertoa, mitä luonnonääniä he kuulevat. Opettaja voi tukea keskustelua kysymällä, kuuluuko tuulen huminaa, miltä sade kuulostaa, kuuluuko ruohikon suhinaa ja eläinten ääniä? 

B: Tehkää kuultuja, kuviteltuja ääniä äännellen ja käyttäen kehoa soittimena. Lapset voivat yksitellen esittää eläintä tai mitä haluavatkaan – he voivat liikkua ja äännellä kuin eläimet. Siirtykää piiriin ja tehkää sateen ääntä. Miltä sade kuulostaa, jos istuu kodassa? Miten äänen saisi tehtyä? Tehkää sateen ääntä itse naputtamalla sormenpäillä lattiaan. Kiinnittäkää huomiota myös sateen rytmiin. Kun sade alkaa, rytmi on hidas, kaatosateen aikaan rytmi on nopea. Kokeilkaa sadetta eri rytmisenä ja naputtakaa lopuksi koko sade alusta loppuun – tihkusateesta kaatosateeseen. Kokeilkaa myös, miten sadetanssia tanssitaan. Voitte miettiä myös lumisateen ääntä ja pohtia, miten sen saisi esille.

C: Matkikaa myös tunturituulta. Miettikää, miltä tuulen ääni kuulostaa: hiljaisempi tuuli puhaltaa, myrskytuuli ulvoo. Miten tuuli pyörii ja puhaltaa? Käyttäkää hyväksenne suurta tilaa ja olkaa lumihiutaleita tai jotain muuta, mitä tuuli kuljettaa. Opettaja voi antaa äänet, joiden kuuluessa tuulee vähän ja äänet, joiden aikana tuulee enemmän. Oppilaat reagoivat liikkeissään tuulen muutoksiin: jos tuulee vähän, liikutaan vähän tai hitaasti, ja jos tuuli on kova, liikutaan nopeammin.

Lisätehtäviä

Tehkää ulos tai sisälle oma kota, jossa voi olla hiljaa ja kuunnella metsän tai ympäristön ääniä.

Tehkää myös oma saamelaiskylän pienoismalli ja työstäkää aihetta myös muuten, esimerkiksi kuvataiteen keinoin. Tutustukaa myös saamelaiseen joikuun ja saamelaisiin peleihin ja leikkeihin (esimerkiksi saamelaisten polttopallo).

Hanna Lämsä