Vuosiluokat 5-9

Tehtävä 5:

Jatkotehtävä musiikin tehtävään 4: Äänimaisema ennen ja nyt

Tehkää rytmisiä harjoituksia myös koko kehon avulla. Aloittakaa yksinkertaisista rytmeistä ja tehkää vähitellen yhä monimutkaisempia harjoituksia yhä nopeammin. Tehkää esimerkiksi tanssiteos, jonka aiheena on kone ja johon osallistuu koko luokka. Mitä rytmejä teoksessa on? Tehkää tanssiin mahdollisimman paljon rytmillisiä variaatioita: mitä tapahtuu, jos koneeseen tulee vika?

Hanna Lämsä