Maantieto ja -tiede


Stonehengen genius login arvoituksellisuutta lisäävät spekulaatiot sen alkuperästä. Kuva: Pekka ja Tyko Elo

Maantiedon ja maantieteen oppimispolun teemana on Paikka. Sijaintimme maapallolla on vaikuttanut kulttuuriperintömme syntymiseen ja säilymiseen ja sitä kautta myös kulttuuriseen identiteettiimme. Tietyistä ympäristömme erityispiirteistä, elinkeinoista ja tavoista muokata ympäristöämme on vähitellen muodostunut osa meidän kulttuurista ymmärrystämme ja ne ovat muokanneet identiteettejämme. Kaiken aikaa ihmisen toiminta myös tuhoaa maapalloa - kaikkien elävien organismien, myös ihmisen itsensä - elinmahdollisuuksia.

Tehtävät

Esiopetus

1. Romutaidetta

Vuosiluokat 1-4

2. Koulureitti
3. Mielipaikat

Vuosiluokat 5-6

4. Maailmanperintökohteet Suomessa
5. Maailmanperintökohteet kartalla

Vuosiluokat 7-9

6. Kartat
7. Paikallisuus, alueellisuus ja maailma
8. Jokaisen vastuulla

Lukio

9. Maantiede ja maailmanperintö
10. Maailmanperintökohteita uhkaavat asiat
11. Kestävä kehitys

LISÄKSI maantiedon/-tieteen tehtäviä löytyy seuraavista teemoista:
Suomi ja suomalaisuus
Talo
Kasvi
Ruis
Kotiseutu
Muinaistaide

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: maantieto
Lukio: maantiede

Hanna Lämsä