Vuosiluokat 5-6

Tehtävä 4: Maailmanperintökohteet Suomessa

Unescon maailmanperintölistalla on tällä hetkellä seitsemän kohdetta Suomesta:

Suomenlinna (1991)
Vanha Rauma (1991)
Petäjäveden vanha kirkko (1994)
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas (1996)
Sammallahdenmäki (1999)
Struven kolmiomittausketju (2005) (yhteiskohde 10 valtion kanssa)
Merenkurkun saaristo (2006)

Lue lisää kohteista

Jakautukaa viiteen ryhmään ja jakakaa kullekin ryhmälle yksi Suomen kohde, josta ryhmä laatii visuaalisesti harkitun ja näyttävän työn. Keskittykää töissä arvioimaan maailmanperintökohteiden alueellista merkitystä: mikä merkitys kohteella on sille seudulle, jossa se sijaitsee.  Mikä on kohteen merkitys koko Suomelle?

Mikä on ollut Suomen maailmanperintökohteiden alkuperäinen käyttötarkoitus, arvo ja merkitys? Miten nämä seikat ovat muuttuneet ajan kuluessa? Millainen arvo kohteella on nykyään? Entäpä tulevaisuudessa? Pohtikaa olisiko sama kohde jossain toisessa maassa tai kulttuurissa samalla tavoin arvostettu kuin alkuperäisessä paikassaan. Mikä omalla kotiseudulla voisi olla vastaavalla tavalla merkittävä ja arvokas kohde (esimerkiksi rakennettu ympäristö, luontoympäristö, maisema tai mahdollisesti jokin tapa)?

Tehtävä 5: Maailmanperintökohteet kartalla

Tutustukaa jonkin maan kaikkiin maailmanperintökohteisiin ja sijoittakaa ne maan kartalle. Tutustukaa kymmeneen eri maailmanperintökohteeseen, jotka kaikki sijaitsevat eri maissa. Sijoittakaa kohteet maailmankartalle ja liittäkää kartan yhteyteen myös kuvaukset maailmanperintökohteista. Laajentakaa tehtävää innostuksen mukaan! Jakakaa eri maita esimerkiksi ryhmien kesken ja tutustukaa kyseisen maan ilmasto-oloihin, maisemiin, elinkeinoihin, hallitusmuotoon ja maailmanperintökohteisiin. Mitä olennaista kohteet kertovat maan menneisyydestä ja kulttuurista?

Lisätehtävä

Laatikaa visainen tietokilpailu Unescon maailmanperintökohteista ja maista esimerkiksi naapuriluokalle!

Hanna Lämsä