Matematiikka


Rakennusperintökohteen mittausharjoitus Seurasaaressa Helsingissä. Kuva Pekka ja Tyko Elo

Matematiikan oppimispolun teemana on talo. (ks. myös fysiikka ja kemia). Tehtävissä tutustutaan myös laajemmin rakennettuun kulttuuriympäristöön. Voimme havaita rakennuksessa matemaattisia suhteita ja geometrisia kuvioita - tietyn suuruisia kulmia, kuvioita ja tilavuuksia. Havainnoimalla ja laskemalla talon ja sen osien mittasuhteita sekä pohtimalla, minkälaisia matemaattisia ongelmia sen rakentamisessa on jouduttu selvittämään voimme ikään kuin käsiteellistää näkymätöntä. Esimerkiksi rakennuksen harmonisuus voidaan selittää myös matemaattisesti.

Tehtävät 

Esiopetus

1. Majan rakennus

Vuosiluokat 1-4

2. Pienoismalli
3. Rakennuksen ja puun korkeuden mittaaminen

Vuosiluokat 5-9

4. Oma koulurakennus
- Jatkotehtävä: Kulman suuruuden mittaaminen seinästä
- Jatkotehtävä: Geometriset muodot
5. Oma huone

Lukio

6. Rakennustaiteen ja -teknologian historiaa
7. Kultainen leikkaus ja kultainen suorakulmio arkkitehtuurissa
8. Tutkikaa, onko rakennuksen fasadi eli julkisivu kultaisen suorakulmion muotoinen
Jatkotehtävä: Tutkikaa rakennuksesta löytyvien janojen välisiä suhteita
Jatkotehtävä fysiikan tehtävään 10 (lukio): Valot ja varjot

Matematiikan tehtäviä löytyy lisäksi seuraavista teemoista:
Kasvi
Kotiseutu
Arvo

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus:Matematiikka
Lukio: Matematiikka

Hanna Lämsä