Vuosiluokat 1-4

Tehtävä 2: Pienoismalli

Tässä tehtävässä tutkitaan rakennusta ja harjoitellaan pienoismallin rakentamista. Valitkaa matemaattisesti mahdollisimman helppo esimerkki, kuten omakotitalo tai kerrostalo, jonka pohja on suorakulmion muotoinen, ja tutustukaa siihen ulkoa ja sisältä. Valokuvatkaa taloa eri puolilta. Käykää myös katsomassa paikkakunnallanne näytteillä olevia pienoismalleja vanhoista, nykyisistä tai suunnitteilla olevista rakennuksista.

Tutkikaa taloa yhdessä:

  • Minkä mallinen talo on?
  • Onko se suuri vai pieni suhteessa muihin rakennuksiin?
  • Pystyttekö erottamaan talossa eripituisia janoja?
  • Kuinka monta ovea ja ikkunaa talossa on?
  • Missä kohtaa ovi on?
  • Minkä muotoiset ikkunat ovat ja missä ne sijaitsevat?
  • Minkälainen talon katto on? Näyttääkö se erilaiselta talon eri puolilta katsottuna?

A: Piirtäkää kookas suorakaide esimerkiksi taululle ja hahmotelkaa yhdessä, mihin laittaisitte ikkunat ja ovet. Suurentakaa talosta otettu valokuva ja tutkikaa sitä tarkemmin. Piirtäkää tämän jälkeen hahmotelma talosta eri näkökulmista: edestä, takaa ja sivulta. Etsikää talosta yksinkertaisia geometrisiä kuvioita ja käyttäkää niitä apuna, kun hahmottelette ikkunoita, ovia ja yksityiskohtia ja niiden asettumista. Mikä sivu on pisin? Mitkä sivut ovat yhtä pitkät?

B: Pienoismallin kokoaminen muistuttaa piparkakkutalon rakentamista. Olennaista on, että talon mallina on jokin olemassa oleva rakennus. Opettaja voi mitata talon ja pienentää sitä oikeassa suhteessa niin, että talo ja sen osat voidaan valmistaa vaivattomasti. Jakakaa talo esimerkiksi osiin ja antakaa eri ryhmille tehtäväksi valmistaa seinät, ovet, ikkunat, katto ja piha talon alustaksi. Valitkaa pienoismallimateriaaleiksi esimerkiksi hiekkaa, savea, muovailuvahaa, puuta, pahvia tai paperia ja pyrkikää samaan niistä mahdollisimman samannäköisiä kuin talossa käytetyistä materiaaleista. Miettikää yhdessä, kuinka iso pihan pitää olla, että talo mahtuu siihen. Kuinka suuria ovat silloin kukkapenkki ja leikkitila?

C: Pystyttäkää talo yhdessä. Miettikää, tarvitseeko talo alustaa ja tukea. Miten oikea talo on pystytetty? Miten talo saadaan pysymään pystyssä? Mihin kohtaan ovet ja ikkunat kuuluvat?
Kun talo on pystytetty, tarkastellaan taloa kokonaisuutena ja osien suhteita ja verrataan pienoismallia olemassa olevaan taloon.

Tehtävä 3: Rakennuksen ja puun korkeuden mittaaminen

Opetelkaa mittamaan puun ja talon korkeutta. Ohjeita löytyy muun muassa Internetistä.

Hanna Lämsä