Musiikki


Maailmanmusiikkia meiltä ja muualta.
Kuva: Pekka ja Tyko Elo

Musiikin polun teemana on  rytmi. (ks. myös liikunta). Musiikin polussa katsotaan, kuunnellaan ja kokeillaan. Tärkeintä on osallistuminen ja oma ilmaisu. Rakennetusta ympäristöstä voimme ”lukea” tarinoita menneestä - musiikkia tekemällä hyppäämme sisälle kulttuuriperinnön jatkumoon.

Musiikki on aineetonta kulttuuriperintöä ja sen tutkiminen on hedelmällinen tapa tutustua kulttuurin ytimeen. Tapamme hahmottaa musiikki on meihin sisään rakennettu - osaamme liittää itkuvirret ja tangot tiettyyn tilanteeseen ja ymmärrämme ainakin jotain siitä, mitä niiden avulla halutaan ilmaista. Musiikin avulla on mahdollista ilmaista ja välittää asioita, tunteita ja ajatuksia, jotka eivät taivu sanoiksi. Musiikki on osa siirtymärituaaleja ja juhlia, joissa yhteisöt luovat ja vahvistavat olemassaoloaan ja yhteisöllisyyttään. Se on tapa ilmaista ja purkaa iloa ja surua, vahvistaa siteitä tai jättää jäähyväiset. Musiikkiin liittyy myös normeja ja sääntöjä: kaikenlainen musiikki ei ole aina sopivaa.

Tehtävät

Esiopetus

1. Saamelaiskylän ääniä ja leikkejä

Vuosiluokat 1–4

2. Kalevala-rytmi
3. Minkä värinen on Valse triste?

Vuosiluokat 5–9

4. Äänimaisema ennen ja nyt 

Lukio

5. Suomirockin historia

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: musiikki
Lukio: musiikki

Hanna Lämsä