Psykologia


Kaksi varjoa ratapihalla Pisassa, Italiassa. Kuva: Hanna Lämsä

Psykologian oppimispolun teemana on riitti. Riitit liittyvät ihmisen elämän tärkeisiin hetkiin: jokin loppuu ja jokin toinen vaihe alkaa. Tapa toteuttaa riittejä on kulttuurisidonnaista ja esimerkkejä riitteistä voidaan löytää kaikista kulttuureista.

Kulttuuriperintöön tutustuminen auttaa meitä jäsentämään, käsitteellistämään ja ymmärtämään aikaa, joka oli meitä ennen. Kun hahmotamme oman itsemme suhteessa siihen mitä on ollut, on nyt ja tulee mahdollisesti olemaan, ymmärrämme mitä on olla osa historiallista jatkumoa. Olennaisiksi näkökulmiksi nousevat kielen ja kulttuurin suhde sekä muistin rooli oman menneisyytemme jäsentämisessä. Suhteemme menneeseen muuttuu elämämme kuluessa ja muutokset vaikuttavat persoonallisuuteemme ja identiteettiimme.

Kulttuuriperintöön tutustuminen tukee psykologian tutkimuksessa vahvistunutta kulttuurista näkökulmaa, joka näkyy myös opetussuunnitelmien perusteissa sosiokulttuurisen näkökulman painotuksena. Tunteet, motivaatio ja toiminta nähdään entistä vahvemmin kulttuurisina, yhteisöllisinä ja tilannesidonnaisina. Kulttuuri vaikuttaa olennaisesti kaikkiin psykologisiin prosesseihin kuten tunteisiin ja myös biologisten perustarpeiden ilmentymiin. Kulttuuri määrittää myös pitkälti mitä ymmärrämme älykkyydellä, mitä ja miten opimme ja miten meitä kasvatetaan.

Avauksia Psykologian Opsiin: Sosiokulttuurinen näkökulma

Tehtävät

Vuosiluokat 1–4

1. Elämänkaari

Vuosiluokat 5–9

2. Siirtymäriitit

Lukio

3. Kieli ja mielikuvarakenteet
4. Kansallistunne ja kansainvälisyys
5. Elämänkaari, narraatio ja identiteetti

LISÄKSI psykologian tehtävä löytyy Paikka -teemasta.

Kirjallisuutta ja linkkejä

Lukio: psykologia
Perusopetus: Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuus

Hanna Lämsä