Vuosiluokat 1-4: Ihmisenä kasvaminen

Tehtävä 1: Elämänkaari

Ottakaa selvää entisajan lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten elämästä. Mitä velvollisuuksia, oikeuksia ja vastuita kunkin elämään kuului missäkin vaiheessa? Mitä uusia oikeuksia ennen vanhaan sai, kun tuli tiettyyn ikään? Esimerkiksi tansseissa oli lupa käydä, kun rippikoulu oli käyty.  

Hanna Lämsä