Terveystieto

Terveystiedon teema on ruis (ks. myös kotitalous). Oppimispolussa pohditaan miten käsitykset terveydestä, sairaudesta ja kauniista kehosta ovat sidoksissa tiettyyn aikaan ja kulttuuriin. Ennen syötiin mitä saatiin, nykyään mitä halutaan. Terveys ja ravinto liittyvät yhä enemmän yksilön elämäntyyliin ja -tapaan. Ihmiset asettavat terveyden arvohierarkioissaan usein ensimmäiselle sijalle. Myös kulttuurisesti terveys on tavoiteltava seikka. Terveyden lisäksi tavoittelun kohteena on tietynlainen, kulttuurisesti hyväksytty ja ihannoitu keho. Terveyden ja sairauden raja on kuitenkin kulttuurisesti määrittynyt ja nykyään sairautena pidetään ennen ns. normaaliin elämää kuuluneita ilmiöitä. Toisaalta terveyden ja kulttuuristen ihanteiden liiallinen tavoittelu voi johtaa sairauksiin, esimerkiksi syömishäiriöihin. 


   Mainos 1920 -luvulta

Tehtävät

Esiopetus

1. Jokapäiväinen ruisleipämme

Vuosiluokat 1-4

2. Perinneruoat ja maakuntaleivät
3. Lisätehtävä terveystiedon tehtävään 2, Mitä ennen syötiin?

Vuosiluokat 5-6 ja 7-9

4. Ruokaa perinteiseen tapaan
5. Perinneruoka uuskäytössä

Lukio

6. Terveys ja sairaus

LISÄKSI terveystiedon tehtävä löytyy Kasvi -teemasta

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: terveystieto
Lukio:terveystieto

Hanna Lämsä