Lukio

Tehtävä 6: Terveys ja sairaus

Tehtävässä käsitellään "terveyden" ja "sairauden" suhteellisuutta ja aikasidonnaisuutta. Pohditaan, miten terveyskäsitykset ovat muuttuneet ja miksi.

Muinaisina aikoina ihmiset uskoivat sairauksien johtuvan yliluonnollisista ja henkien voimista. Henkimaailman ja ihmisten maailman välimaastossa kulkevat samaanit toimivat sairauksien ennaltaehkäisijöinä ja parantajina. Myös erilaisten kasvien lääkitsevät voimat on tunnettu jo kauan aikaa sitten. Jo 3300 eaa. on Mesopotamiassa harjoitettu kuppausta. Kuppaaminen on ollut suoneniskun ja verijuotikkaiden ohella eräs keino poistaa pahaa verta ruumiista jonkin sairauden tai vian parantamiseksi.

Nykyisin lääketieteen ja ravintotutkimuksen kehittyminen ovat lisänneet henkilökohtaisen panoksen merkitystä ihmisen omassa hyvinvoinnissa; erityisesti ruokailutottumuksilla ja liikunnalla uskotaan olevan vaikutusta hyvinvointiin. Käsitys terveen ihmisen olemuksesta on muuttunut melkoisesti: median luoma ihannekuva hoikkuudesta ja suoranaisesta laihuudesta ei ole terveellinen ihmiskuva. Talonpoikaisyhteiskunnassa painotettiin toisia arvoja. Ihmisen tuli olla punakka, potra ja pulska. Laihuus ja kalpeus olivat merkkejä köyhyydestä, sairaudesta tai molemmista. Varakkaissa piireissä kaita olemus on ollut ihanteena aiemminkin – mutta varakkaiden ihmistenpä ei tarvinnutkaan jaksaa tehdä työtä.

Esimerkkejä terveyteen liittyvistä uskomuksista aikojen takaa:

 • Jos ei auta sauna, viina ja terva, niin tauti on kuolemaksi.
 • Puhtaus on puoli ruokaa, vaivaisellekin varana
 • Syö särkee, saat järkee
 • Terve sielu terveessä ruumiissa
 • Vesi vanhin voitehista, jumala parantajista
 • Parempi rikas ja terve, kuin köyhä ja kippee

A: Tutustukaa terveyteen ja ruokaan liittyviin käsityksiin tutkimalla uskomuksia, aikalaisvalistusta ja mainontaa. Ulottakaa tarkastelu aina esihistorialliselta ajalta nykypäivään. Hankkikaa kirjastosta vanhaa kansanuskoa ja kansanperinnettä käsitteleviä kirjoja, vanhoja terveydenhoidon oppaita sekä esimerkiksi vanhoja almanakkoja, joista löytyy terveysvalistusta. Lainatkaa myös kansanparannusta käsittelevää kirjallisuutta. Eri aikojen naistenlehdistä löydätte terveyteen liittyvää aikalaismielipiteitä kuvastavaa kirjoittelua.
Pohtikaa ryhmissä seuraavia asioita:

 • Millä välinein ihmiset ovat ennen hoitaneet terveyttään ja miten he nykyään siitä huolehtivat? (Henkien voimat, kansanparannus, nykyisin urheiluvälineet ja vitamiinit.)
 • Miten terveyskäsitykset ovat muuttuneet?
 • Mitä perinteisiä menetelmiä terveydenhoidossa yhä käytetään?
 • Liittyykö terveyteen yhä uskomuksia?
 • Millainen on ollut terveen ihmisen ihannemalli ennen ja nyt?
 • Millä tavoin eri tahot yrittävät edistää terveyttä ja miksi? (Esim. kansalliset terveyden edistämissuunnitelmat.)
 • Pohtikaa terveyttä erityisesti ruokailun ja ravintotottumusten kannalta. Mitä aineksia on ennen suosittu terveellisinä? Entä nykyisin?
 • Pohtikaa medikalisaation ilmiötä: nykyään on löydetty/diagnosoitu ”uusia” sairauksia.
 • Mitkä ovat mielestänne tämän päivän terveystrendit?

B: Tutkikaa oheisia esimerkkimainoksia ja etsikää vanhoista lehdistä lisää eri aikojen mainontaa, joka liittyy terveyden ja kauneuden hoitoon. Pohtikaa, miten terveystuotteisiin ja ruokaan liittyvä keskustelu ja mainonta ovat muuttuneet. Minkälaiset asiat ovat pysyneet samanlaisina? Millaisia arvoja mainonnasta löytyy? Näkyykö suomalaisissa mainoksissa oma terveysperinteemme ja terveysbuumit tai viitataanko niissä kenties kansansairauksiin? Miettikää, kenelle mainokset on suunnattu. Miten mainostajat yrittävät houkutella tuotteelle ostajia? Mitä merkitystä mainonnalla on terveyden edistämiseen ja ruumiinkuvaamme?

Mainos 1800-luvulta:

Terveys- eli RAITTIUSSUOLAA.

Tämä erinomainen ruo’ansulatusta edistävä aine, jonka allekirjoittanut on julkisuuteen tuonut jo monta vuotta takaperin, on ainoastaan omien hyvien ominaisuuksiensa vuoksi levinnyt kaikkiin pohjoismaihin, ja varsinkin viime vuosina nostanut tavatonta huomiota ja luottamusta. Sen varjeleva, virkistävä ja elähdyttävä vaikutus ihmis-ruumiiseen on täydellisesti tunnustettu ja se tapa, millä sekä yleisö että Herrat Lääkärit ja Apteekkarit koko Skandinaviassa ovat laitettamme vastaanottaneet, pitäen sitä vaikuttavimpana keinona pyörrytystä, päänkivistystä, tukahdusta, vatsan-vetoa, vatsa-pöhöä, kivitautia, peräpukamia, hermovaivoja ja kohtutautia y. m. vastaan, on todistuksena siitä, että sekä teos itsessään että sen helppo hinta, ainoastaan 1 kruunu 33 äyriä ???? paketista, vakuuttaa että Terveys- Suolalle on tunnustettu arvokas kunnioitus. Siitä suuresta todistusten paljoudesta, joka on nähtävänä konttorissamme, julaistaan tässä ainoastaan muutamia ahtaan tilan vuoksi.
   
Todistuksia
Herra Henkilääkäri F.A. Wästfelt’ltä olemme saaneet seuraavan:
(Ote) Terveys-Suolasta, jonka olen saanut, kiitän nöyrimmästi, ja niiden muutaman päivän kokeista, joita sillä olen tehnyt erinäisissä taudeissa, varsinkin Kardialgiassa (s.o Kohtutaudissa) olen havainnut sen vaikuttavaksi. Tukholmassa, Kuningattarenkatu 13, Elok. 16 p. 1872

Todellisella kunnioituksella,
E.A. Wästfelt.
Kommendöri Waasan ja ritari ja Pohjantähden ritarikunnassa

Uusi Suometar 19.6.1878. nro 73, s. 4.

(Lähde: Helsingin yliopiston kirjaston Historiallista sanomalehtikirjasto, vuodet 1771–1890)

C: Järjestäkää paneelikeskustelu terveysteemasta. Valitkaa keskustelijat luokan eteen (5–10 oppilasta, joista yksi johtaa puhetta). Yleisö voi esittää kysymyksiä tai kommentteja. Keskustelkaa kiistanalaisista teemoista, kuten nykyajan terveysihanteista, ravitsemussuosituksista, laihdutuksesta ja laihdutusmenetelmistä, ylipaino-ongelmasta, ns. vaihtoehtolääketieteestä ja niin edelleen. Pyrkikää esittämään tuoreita näkökulmia ja mielipiteitä.

Voitte omaksua fiktiiviset roolihahmot ja asettaa nämä kiivaaseen sananvaihtoon keskenään. Henkilöitä voivat olla esimerkiksi lääkäri, plastiikkakirurgi, laihdutustuotteen valmistaja, lääketehtaan edustaja, kansanparantaja, ravitsemusterapeutti, muotitoimittaja, huippu-urheilija, malli, kehonrakentaja ja niin edelleen. Älkää säästelkö sanoja!

Hanna Lämsä