Vuosiluokat 1-4: Ympäristö- ja luonnontieto

Tehtävä 2: Mitä ennen syötiin?

Tehtävässä tutustutaan entisajan ravintotottumuksiin ja käsityksiin terveydestä ja terveellisyydestä. Näitä verrataan nykypäivään.

Omavaraistaloudessa ruoan hankinta ja valmistus vaati aikaa ja vaivaa. Ruoan riittävyys riippui usein myös siitä, miten hyvä sato oli ollut syksyllä. Ruisleipä muodosti ruokavalion perustan. Pohjois-Suomessa syötiin ohraleipää. Myös muita viljatuotteita, etenkin puuroja, syötiin päivittäin. Köyhissä taloissa ja katovuosina oli turvauduttava pettuun, joka irrotettiin männyn kaarnan alta ennen juhannusta, kuivatettiin, paahdettiin, survottiin ja lisättiin rukiin joukkoon. Liha ja voi olivat arvokasta ruokaa, ja niitä syötiin säästeliäästi; kalaa riitti vesistöjen läheisyydessä runsaammin. Perunaa syötiin runsaasti niin keitoissa, puuroissa kuin sellaisenaankin. Muita juureksia sekä metsämarjoja säilöttiin talvenkin varalle. Talvella syötiin kuivattua ja suolattua ruokaa, koska kylmäsäilytyslaitteita ei ollut. Kesän päätyttyä myös lehmien tuottama maito väheni tai ehtyi tyystin ja kanat lakkasivat munimasta.

Ruokapöydässä syötiin omalla puulusikalla yhteisestä padasta. Yleisimpiä ruokalajeja olivat keitot, puurot, perunat, kuivattu liha ja kala sekä leipä. Potut ja leivänpalat kastettiin sulaan rasvaan tai pelkkään suolaveteen. Usein arvokkaimman osan ruoasta saivat kovinta työtä tekevät perheenjäsenet eli aikuiset miehet, jotka myös söivät ensimmäisinä ruokapöydässä. Parhaina ruokina pidettiin useimmiten rasvaisimpia ruokia eli voita ja lihaa, sillä ne antoivat eniten energiaa. Niitä pidettiin myös maukkaina.

A: Opettaja kertoo entisajan ruoista ja ruokailutavoista. Pohtikaa, miten tavat eroavat nykyisistä? Mistä erot johtuvat? Keskustelkaa ruoka-aineiden hankinnasta ennen ja nyt. Mitkä ovat keskeisimmät erot? Miksi leipää, ja varsinkin ruisleipää, syötiin ennen huomattavasti enemmän kuin nykyään? Miettikää, mitä ravintoaineita entisaikaan oli vähemmän saatavilla ja mitä vaikutusta tällä oli ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, elinikään, sairauksiin. Mitä entisajan aineksia kannattaa yhä suosia ja mitä välttää? Miksi? Tutkikaa entisaikojen ravintosuosituksia kirjallisuuden avulla. Etsikää vanha ruokaympyrä ja verratkaa sitä tämän päivän suositusten mukaiseen ruokaympyrään/ruokakolmioon. Keskustelkaa myös teollisen valmisruoan ja itse kasvatetun tai luonnosta kerätyn ravinnon erosta: kumpi on terveellisempää? Mitä ovat lisäaineet?

Tehtävä 3:  ks.Kotitalous, tehtävä 3(Lisätehtävä terveystiedon tehtävään 2, Mitä ennen syötiin?)

Hanna Lämsä