Vuosiluokat 7-9

Tehtävä 5: Perinneruoka uuskäytössä

Tehtävässä pohditaan perinneruoan soveltuvuutta tämän päivän ihmisen ruokavalioon ja hyödynnetään ruoanvalmistuksen perinteitä uudella tavalla.
Tarkastelkaa perinneruokien terveellisyyttä suhteessa aikamme terveyssuosituksiin. Pohtikaa, mitkä perinneruoat sopivat tämän päivän elämäntapaan, kun työ on yhä yleisemmin siistiä sisätyötä eikä energiaa tarvita samaan tapaan kuin entisajan ruumiillisessa työssä. Ottakaa selvää, mitkä ovat juuri suomalaisille ominaisia kansansairauksia. Mitkä ainekset perinteisessä ruoassa ehkä edesauttavat kansansairauksia? Ideoikaa vaihtoehtoja niiden tilalle.

Ks. myös kotitalouden tehtävä 5: Perinneruoka uuskäytössä

Hanna Lämsä