Uskonto


Pyhän Annan kirkon hautausmaa, Kökar. Kuva: Antti Norkela

Uskonnon oppimispolun teemana on pyhä. Tehtävissä tutkitaan pyhyyden eri ilmenemismuotoja. Kulttuuri-identiteettiimme vaikuttavat ne uskonnolliset rituaalit, jotka tunnistamme ja joissa olemme olleet osallisina. Käsityksemme pyhästä on muodostunut kristinuskon vaikutuspiirissä. Pyhän tutkiminen auttaa ymmärtämään uskomuksia ja kulttuurin piirissä annettuja merkityksiä eri asioille ja ilmiöille. Pyhyyttä on kulttuurissamme myös siellä, jossa emme ole tottuneet sitä mieltämään - esimerkiksi kätkeytyneenä arkipäivän tapoihin ja tottumuksiin.

Tehtävät

Esiopetus

1. Pääsiäispuuhia

Vuosiluokat 1-5

2. Jumalat ja haltijat
3. Uskonto arjessa
4. Kirkonmäellä ennen ja nyt

Vuosiluokat 6-9

5. Katolinen keskiaika ja pyhimykset
6. Pyhät paikat

Lukio

7. Loitsu ja rukous
8. Mitä ”pyhä” on?
9. Kristinusko ja populaarikulttuuri törmäyskurssilla

LISÄKSI uskonnon tehtävä löytyy Muinaistaiteen -teemasta

Kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus: uskonto
Lukio: uskonto

Hanna Lämsä