Yhteiskuntaoppi


Vaalimainoksia Pikku-Huopalahdessa Helsigissä. Kuva: Hanna Lämsä

Yhteiskuntaopin oppimispolun teema on katu ja kaupunki. Polussa tutkitaan yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta ja tarkastellaan kulttuuri-identiteetin hahmottumisen merkitystä yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen kannalta. Jos hahmotamme itsemme osana tiettyä kulttuuria ja yhteiskuntaa, haluamme myös vaikuttaa niiden kehitykseen.

Tehtävät

Esiopetus

1. Kouluympäristö

Vuosiluokat 1–6

2. Kylä koulussa – koulu kylässä

Vuosiluokat 7–9

3. Kaupungistuminen ja kaavoitus, elinkeinot ja yritykset
- Jatkotehtävä: Oma kaava
- Lisätehtävä: Teollisuus ja maailmanperintö – Verlan pahvitehdas ja puuhiomo
4. Maailmanperintösopimukset

Lukio

5. Aatteet ja vaikuttaminen
- Lisätehtävä: Lapset, nuoret ja laki
6. Toimikaa vaikuttajina
7. Demokraattinen oikeus kulttuuriperintöön

LISÄKSI yhteiskuntaopin tehtäviä löytyy seuraavista teemoista:

Suomi ja suomalaisuus 
Paikka  
Koti 
Arvo

Yhteiskuntaopin kirjallisuutta ja linkkejä

Perusopetus:yhteiskuntaoppi 
Lukio: yhteiskuntaoppi

Aihekokonaisuudet
Perusopetus: Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Lukio: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Hanna Lämsä