Esiopetus

Tehtävä 1: Kouluympäristö

Suunnitelkaa lasten kanssa pienimuotoinen projekti, jonka tavoitteena on kouluympäristön kehittäminen. Kyseessä voi olla esimerkiksi koulupihan istutusten lisääminen tai vaihtaminen, luokkahuoneen järjestyksen muuttaminen tai ruokalan seinien maalaaminen. Kiertäkää lasten kanssa koulua ja pihaa ja havainnoikaa värejä, tuoksuja, tunnelmia. Ideoikaa yhdessä muutoksia. Miettikää, voiko muutoksia toteuttaa ja kenelle ajatuksista pitäisi kertoa. Esitelkää toiveenne kuvallisessa muodossa tai tehkää toiveistanne laulu.

Hanna Lämsä