Vuosiluokat 1-6

Tehtävä 2: Kylä koulussa – koulu kylässä

Koulu on yksi merkittävä kunnan ja kaupungin yhtenäisyyttä ja elinvoimaisuutta ylläpitävä tekijä. Koululla on myös vahva symboliarvo: koulussa on tulevaisuus. Koulujen viimeaikainen lakkauttaminen onkin kuohuttanut mieliä voimakkaasti: alle 50 oppilaan kouluja on tällä hetkellä 500 vähemmän kuin vuonna 1996.

A: Ottakaa selvää, miten ja milloin paikkakunnallenne on saatu koulu. Jos koulunne on uusi, voitte perehtyä koulun rakentamisen vaiheisiin. Yhdistäkää tehtävä kuvataiteeseen: arvioikaa tehtyjä arkkitehtonisia ratkaisuja toimivuuden ja esteettisyyden kannalta. Mitä arkkitehtuuri kertoo koulun arvostuksesta yhteiskunnassa? Voitte myös perehtyä lakkautetun tai jossain muussa käytössä olevan koulun vaiheisiin kunnassanne.
  
B: Perehtykää tarkoin niihin vaiheisiin, joiden kautta koulunne perustettiin: kuka koulun perustamisesta päätti, ja miten sen rakentaminen sujui? Ketkä osallistuivat rakentamiseen? Mitä koulun paikalla oli aikaisemmin? Perehtykää vanhempien oppilaiden kanssa myös lähiseudun kouluihin. Onko niistä osa jo lakkautettu tai onko jokin koulu lakkautusuhan alla? Miksi?
Haastatelkaa koulun entisiä oppilaita ja kysykää heidän muistojaan omilta kouluajoiltaan. Haastatelkaa myös koulun nykyistä henkilökuntaa, opettajia, oppilaita ja muita kuntalaisia. Mitä he ajattelevat koulustanne ja kuntanne kouluista yleensä?

C: Suunnitelkaa projekti, esimerkiksi kyläkoulupäivä, jonka tarkoituksena on kerätä huomiota koulullenne. Miettikää tarkoin, mitä todella haluatte viestittää päivän aikana. Mitä parantamisen varaa koulussanne tai kuntanne koulutoimessa on? Mitä itse voisitte tehdä asioiden parantamiseksi?

Järjestäkää koulullanne tilaisuus, jossa vihitte koulunne käyttöön vanhanajan tyyliin tai jossa juhlitte kevät- tai kuusijuhlaa. Kutsukaa juhlaan koulunne entisiä oppilaita ja pyytäkää heitä tuomaan jokin muisto kouluajoilta.

Mikä merkitys koululla on ollut kunnassanne eri vuosikymmeninä?

Hanna Lämsä