Linkkejä ja vinkkejä

Maantieteelliset taidot

Erilaisten karttojen ja kartastojen käyttöä on harjoiteltu jo alemmilla luokilla, mutta yläkoulussa on hyvä aineenopettajan johdolla kerrata karttojen käytön perusteet.

 • Oppitunneilla kannattaa esitellä eri projektioilla laadittuja karttoja, esimerkiksi oikeapintaisia ja oikeakulmaisia karttoja. Kiinnostusta herättävät myös kartat, joiden keskellä ei totuttuun tapaan olekaan Eurooppa, vaan esimerkiksi Australia tai Aasia.

 • Maantiedon luokan seinille voi kiinnittää lukuvuoden aikana ”kiertävän karttanäyttelyn”. Erilaisia karttoja on tarjolla runsaasti ilmaiseksikin, esimerkiksi liikenteen reitti- ja linjakarttoja, matkailukarttoja, retkeilykarttoja ja eri alueiden karttoja. Erilaiset kartat herättävät kiinnostusta ja niistä voi oppia ”passiivisesti” niin, että asiat palautuvat mieleen myöhemmin.

 • Tietokoneen avulla löytyy helposti ja runsaasti havaintoesimerkkejä erilaisista kartoista, tilastoista, diagrammeista ja muista visuaalisista esityksistä.

 • Oppilaille voi antaa tehtäväksi etsiä arkipäiväisistä tietolähteistä (ruokapakkaukset, tv, tietokone, radio, sanomalehdet, tavaroiden kääreet, mainokset jne.) hyviä ja huonoja karttoja, diagrammeja ja tilastoja.
  Yksi tutuimmista karttaesityksistä on sääkartta. Päivittäin miljoonat suomalaiset näkevät satelliittikuvia ja karttoja säästä ja ilmastosta.

 • Uutisten seuraamiseen voi kannustaa esimerkiksi pitämällä luokassa viikoittain ”uutiskatsauksen”, jossa kerrataan kyseisen viikon uutistapahtumat sekä tutkitaan mille alueille uutiset sijoittuvat ja millaisen käsityksen ne antavat alueista. Uutiskatsausten vastuuhenkilöinä toimivat oppilaat itse vuorotellen.

 • Karttojen piirtämistä kannattaa harjoitella sekä itse käsin että tietokoneen avulla. Kartan piirtämistä voi harjoitella vaikkapa vertaamalla karttaa ja vastaavaa valokuvaa. Oppilaat voivat laatia karttoja myös niin, että he piirtävät ensin luonnoksen maisemasta ja siirtävät sitten tuon maisemapiirroksen karttamuotoiseksi.

 • Kartanlukua on tavallaan myös se, että osaa hahmottaa asuntojen pohjapiirroksia. Alemmilla luokilla on aloitettu karttojen laadinta piirtämällä oman kotiluokan pohjapiirros. Visuaalista hahmottamista voi siis harjoitella tutkimalla asunnonmyynti-ilmoituksia ja laskemalla asuntojen pinta-aloja.

 • Ilmastodiagrammit ja väestödiagrammit (väestöpyramidit, ikäpyramidit) ovat tyypillisiä maantieteellisiä kuvaajia. Ne ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten suuri tilastomuotoinen numeroaineisto saadaan esitettyä havainnollisesti diagrammipiirroksena. Molempien tulkintaa ja laatimista on hyvä harjoitella itse. Tavallisesti se, että oppilas ymmärtää näiden diagrammien auttavan tilastotiedon hahmottamisessa, avaa silmät muidenkin diagrammien hyödyllisyydelle.

 • Diagrammien käyttöön kannattaa kannustaa kaikissa kirjallisissa töissä, kuten postereissa, ryhmätöissä, esitelmissä ja tutkielmissa, ei ainoastaan maantiedossa, vaan muissakin aineissa.

Suomen Maantieteellisen Seuran karttaopetusvinkkejä
Suomen maantieteellisen Seuran sivusto, jolle on koottu monipuolinen valikoima karttapohjia, karttaopetukseen liittyviä tehtäviä, sekä opetusvinkkejä.