Kotitalouden lukiodiplomi

Kotitalouden lukiodiplomi myönnetään lukion opiskelijalle kotitalouden opiskelussa osoitetusta erityisosaamisesta ja siihen liittyvästä harrastuneisuudesta.

Ohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Kotitalouden lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Kotitalouden lukiodiplomin tehtävät ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Opetushallitus on julkaissut kaikille lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, ”Yhdessä hyvää”, jota ei ole ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden kotitalouden lukiodiplomin tehtävissä. Lukio-opintonsa 31.7.2017 jälkeen aloittaneille opiskelijoille on laadittu uudet ohjeet, joissa tämä tehtävä on kotitalouden lukiodiplomityön teema numero 4. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää myös tätä tehtävävaihtoehtoa suorittaessaan kotitalouden lukiodiplomia lukuvuonna 2017-2018. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Aikaisempien vuosien kotitalouden lukiodiplomien arkisto

Ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille

Kotitalouden lukiodiplomin ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Opetushallitus on julkaissut kaikille lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, ”Yhdessä hyvää”, joka on kotitalouden lukiodiplomityön teema numero 4. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää tehtävävaihtoehtoa suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja lukuvuonna 2017-2018. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Aikaisempien vuosien kotitalouden lukiodiplomien arkisto

Kotitalouden lukiodiplomin tukimateriaali

Tukimateriaali julkaistaan myöhemmin 2017.

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Opetushallituksen tuottama lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä.

Uudet lukiodiplomitodistus-lomakkeet 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille julkaistaan maaliskuussa 2018. Maksuttomat lukiodiplomitodistus-lomakkeet (pdf) tulevat ladattaviksi Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankkiin.

Jos lukiodiplomin suorittanut opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa ennen 1.8.2016, käytetään aiemmin tuotettua kyseisen lukiodiplomin todistuslomaketta (pdf).

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin Opintopolku.fi-portaalin kautta. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille.

Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta (47/2012)
Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Lisätietoja

opetusneuvos Marjaana Manninen, puh. 029 533 1142,

Minun kotini

Kotitalouden e-oppimateriaali käsittelee kestävää elämäntapaa, taloutta, ympäristöä, ihmissuhteita ja yhdessä elämistä sekä kannustaa pohtimaan niitä omia valintoja ohjaavina arvoina.
Minun kotini - kotitalouden e-oppimateriaali

Kotitalouden lukiodiplomin ohjeiden päivitys 2017

Opetushallitus on päivittänyt 2.5.2017 kotitalouden lukiodiplomin suorittamisen ohjeet Opetushallituksen 27.10.2015 päättämien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. Näitä päivitettyjä ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Päivitettyjä lukiodiplomien ohjeita voidaan käyttää lukuvuodesta 2017–2018 lähtien.

Muutoksia kotitalouden lukiodiplomin suorittamisen ohjeissa

 • Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet sisältyvät kotitalouden lukiodiplomin ohjeisiin.
 • Lukiodiplomien suorittamisen ohjeiden rakenne/dispositio on yhdenmukaistettu.
 • Kotitalouden lukiodiplomin ohjeet ovat annettu toistaiseksi voimassa olevina.
 • Ohjeisiin sisältyy valtakunnallisena soveltavana kurssina suoritettavan kotitalouden lukiodiplomin tavoitteet lukion opetussuunnitelman perusteista 2015.
 • Kotitalouden lukiodiplomin osien kuvausta on päivitetty / täsmennetty kirjallisen osuuden osalta.
 • Opiskelijan lukiodiplomi voi olla myös osa laajempaa ryhmätyönä toteutettavaa produktiota.
 • Päivitettävissä lukiodiplomien ohjeissa arvioinnin kohteet ja kriteerit annetaan arvosanoille 6, 8 ja 10.
 • Lukiodiplomisuorituksen arvioinnissa ja erillisessä lukion päättötodistuksen liitteenä annettavassa lukiodiplomitodistuksessa käytetään asteikkoa 4–10.
 • Kotitalouden lukiodiplomin ohjeisiin ei sisälly erillisiä liitteitä.
 • Vanhat ohjeet ja tehtävät sekä niissä olleet liitteet ovat voimassa ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille. Liitteitä voi soveltaen käyttää myös kotitalouden lukiodiplomia suorittava opiskelija, jonka lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Vanhat liitteet päivitetään ja julkaistaan osana tukimateriaalina.

Muutoksia kotitalouden lukiodiplomin tehtävissä

 • Kotitalouden tehtävät säilyivät luonteeltaan entisenlaisina ja niihin liitettiin yhteys perusopetuksen kotitalouden sisältöalueisiin
 • Muutoksen tavoitteena on päivittää ohjeet lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) linjausten mukaiseksi sekä selkiyttää kotitalouden lukiodiplomin arvioinnin kokonaisuutta
 • Arviointiohjeissa määritellään lukiodiplomin osien arvioinnin kohteet.
 • Opetushallitus julkaisee lukuvuosittain lukiodiplomeille yhteisen tehtävävaihtoehdon, jota opiskelijat voivat halutessaan käyttää suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)