Median lukiodiplomi

Ohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Median lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Median lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2018-2019 (pdf)

Opetushallitus on julkaissut kaikille lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, joka on median lukiodiplomin tehtävä numero 3, ”Yhdessä hyvää”. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää tehtävävaihtoehtoa suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja lukuvuonna 2017-2018. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Aikaisempien vuosien median lukiodiplomien arkisto

Ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille

Median lukiodiplomin ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Median lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2018-2019 (pdf)

Opetushallitus on julkaissut kaikille lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, joka on median lukiodiplomin tehtävä numero 3 ”Yhdessä hyvää”. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää tehtävävaihtoehtoa suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja lukuvuonna 2017-2018. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Aikaisempien vuosien median lukiodiplomien arkisto

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Opetushallituksen tuottama lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä. Uudet lukiodiplomitodistus-lomakkeet 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille julkaistaan maaliskuussa 2018. Maksuttomat lukiodiplomitodistus-lomakkeet (pdf) tulevat ladattaviksi Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankkiin.

Jos lukiodiplomin suorittanut opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa ennen 1.8.2016, käytetään aiemmin tuotettua kyseisen lukiodiplomin todistuslomaketta (pdf).

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin Opintopolku.fi-portaalin kautta. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, median, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille.

Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta
Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Lisätietoja

Opetusneuvos Kristina Kaihari (historia ja yhteiskuntaoppi), puh. 029 533 1085,

Median lukiodiplomin ohjeiden päivitys 2017

Opetushallitus on päivittänyt 2.5.2017 median lukiodiplomin suorittamisen ohjeet Opetushallituksen 27.10.2015 päättämien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. Näitä päivitettyjä ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Päivitettyjä lukiodiplomien ohjeita voidaan käyttää lukuvuodesta 2017–2018 lähtien.

Muutoksia median lukiodiplomin suorittamisen ohjeissa

  • Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet sisältyvät median lukiodiplomin ohjeisiin
  • Lukiodiplomien suorittamisen ohjeiden rakenne/dispositio on yhdenmukaistettu
  • Median lukiodiplomin ohjeet ovat annettu toistaiseksi voimassa olevina
  • Ohjeisiin sisältyy valtakunnallisena soveltavana kurssina suoritettavan median lukiodiplomin tavoitteet lukion opetussuunnitelman perusteista 2015
  • Lukiodiplomisuorituksen arvioinnissa ja erillisessä lukion päättötodistuksen liitteenä annettavassa lukiodiplomitodistuksessa käytetään asteikkoa 4–10
  • Päivitettävissä lukiodiplomien ohjeissa arvioinnin kohteet ja kriteerit annetaan arvosanoille 6, 8 ja 10
  • Median lukiodiplomin ohjeisiin ei sisälly erillisiä liitteitä
  • Vanhoissa ohjeissa olleet liitteet ovat päivitetty ja julkaistu tukimateriaalina.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)