Tanssin lukiodiplomi

Ohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Tanssin lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Aikaisempien vuosien tanssin lukiodiplomien arkisto

Ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille

Tanssin lukiodiplomin ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Aikaisempien vuosien tanssin lukiodiplomien arkisto

Tanssin lukiodiplomin tukimateriaali

Julkaistaan myöhemmin vuoden 2017 aikana.

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Opetushallituksen tuottama lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä.Uudet lukiodiplomitodistus-lomakkeet 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille julkaistaan maaliskuussa 2018. Maksuttomat lukiodiplomitodistus-lomakkeet (pdf) tulevat ladattaviksi Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankkiin.

Jos lukiodiplomin suorittanut opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa ennen 1.8.2016, käytetään aiemmin tuotettua kyseisen lukiodiplomin todistuslomaketta (pdf).

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin Opintopolku.fi-portaalin kautta. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille.

Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta
Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Tanssin lukiodiplomin ohjeiden päivitys

Opetushallitus on päivittänyt tanssin lukiodiplomin suorittamisen ohjeet lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. Näitä päivitettyjä ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Päivitettyjä lukiodiplomien ohjeita voidaan käyttää lukuvuodesta 2017–2018 lähtien.

Muutoksia tanssin lukiodiplomin suorittamisen ohjeissa

  • Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet sisältyvät tanssin lukiodiplomin ohjeisiin.
  • Tanssin lukiodiplomin sisältöä on selkiytetty.
  • Tanssin lukiodiplomin arvioinnin kohteita on täsmennetty.
  • Lukiodiplomisuorituksen arvioinnissa ja lukiodiplomitodistuksessa käytetään asteikkoa 4–10.
  • Tanssin lukiodiplomin arvioinnin kohteet ja kriteerit on määritelty arvosanoille 6, 8 ja 10.
  • Tanssin lukiodiplomin ohjeisiin ei sisälly erillisiä liitteitä.

Lisätietoja

opetusneuvos Eija Kauppinen, puh. 029 533 1090,

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)