Puheviestintätaitojen päättökoe (Puhvi-koe)

Puhvi-koe kuvituskuvaPuheviestintätaitojen päättökoe eli Puhvi-koe on Opetushallituksen vuosittain laatima toisen asteen opiskelijoiden puheviestintätaitojen päättökoe lukiolaisille ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille. Ensisijaisesti koe on tarkoitettu päättökokeena suoritettavaksi viimeisenä lukiovuonna, mutta syksyllä 2016 voimaan tulleiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan koe voidaan järjestää ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen -kurssin yhteydessä. Kokeen järjestämisestä päätetään paikallisesti.

Lukuvuodesta 2017–2018 alkaen kokeen arviointioikeus on kokeen arviointiin perehtyneillä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla.

Puhvi-kokeena arvioijilta edellytetään kuten aiemminkin kokeen arviointiin perehtymistä ja kriteereihin tutustumista esimerkiksi koulutuksessa tai muulla tavoin. Kokeen arviointiosaamista tukee tässä Edu.fi-palvelussa julkaistu materiaali, jossa on esimerkkejä puheista ja keskusteluista arvioineen. Jatkossa kokeen voi siis arvioida myös opettaja, joka ei ole käynyt tiettyä arviointikoulutusta, mutta edelleen arviointiin tutustuminen ja arvioinnin harjoittelu koulutuksissa ovat mahdollisia ja erittäin suositeltavia.

Arviointiin perehdyttäviä koulutuksia järjestetään edelleen Opetushallituksen maksullisina koulutuksina ja osana aineenopettajan opintoja. Kokeen arvioinnin luotettavuus perustuu siihen, että koesuorituksilla on kaksi arvioijaa, jota ovat perehtyneet kokeen arviointiin. Olisi hyvä, että toinen arvioiva opettaja olisi opiskelijoille vieras esimerkiksi toisesta kouluta tai jopa koulumuodosta. Lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajien arviointiyhteistyö olisi erittäin suositeltavaa.

Puhvi-kokeen tilaaminen

Kokeen suoritusaika on koko lukuvuosi kokeen julkaisemisen jälkeen. Lukuvuoden 2018–2019 koe julkaistaan lukion koepankissa https://suko.oph.fi/ pdf-muodossa. Ammatillisen koulutuksen opettajat voivat tilata koevihkon osoitteella

Puhvi-kokeen arviointi., todistus-, ja palautelomakkeet

Esiintymistaitojen arviointikriteerit (pdf)

Ryhmäviestintätilanteen arviointikriteerit (pdf)

Todistus (pdf)

Palautelomake

Palautelomakkeella kysytään seuraavia asioita:
- Lukuvuosi
- Koulun nimi ja osoite
- Raportoijan nimi ja yhteystiedot
- Toisen arvioijan nimi ja koulu
- Kokeeseen osallistuneiden määrä
- Osallistujien arvosanajakauma
- Valitut ryhmäviestintätehtävät
- Palautetta esiintymistehtävästä
- Palautetta ryhmäviestintätehtävästä
- Ideoita ja kehittämiskohteita.