Keskustelu 2: Nuoria kiinnostavat kirjat

Tehtävä:

Saatte mahdollisuuden tilata kustantajalta nuoria kiinnostavia kirjoja. Miettikää, minkälaiset aiheet, kerronta, tyyli, kuvitus jne. houkuttelisivat nuoria lukemaan.
Laatikaa kustantajalle lyhyt kuvaus kahdesta nuorten toivekirjasta. Voitte esittää myös toiveenne teosten kirjoittajiksi.
Kesto: 17:11 / Arvioinnissa ei veroteta ajan ylityksestä, koska arvioija ilmoittaa liian myöhään aikamerkin.

HilmaOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: K - tarkentaa tehtävänantoa ja rajaa sitä hyvin
- vie keskustelua eteenpäin mm. kysymällä tehtävänannon kannalta keskeisiä asioita
- kokoaa, tiivistää ja määrittelee
- kysymällä aktivoi toisia
- ohjaa keskustelua muita kuunnellen
- saattaa keskustelun lopputulokseen.
Puheenvuorojen sisältö: K - tuo uusia näkökulmia (esim. Puhdistus-teoksen kautta ”kamaluus”)
- perustelee näkemyksensä hyvin
- keventää ilmapiiriä.
- tekee päätelmiä edellisistä puheenvuoroista.
Kuunteleminen: K - kokoaa ja tekee tiivistäviä päätelmiä muiden puheenvuoroista
- kysyy toisten näkemyksiä
- ajoittaa taitavasti puheenvuoronsa
- tekee loppukoonnin ja saattaa keskustelun päätökseen.
Arvosana: K
TuuliOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: H - pyytää tarkennuksia tehtävänannon suuntaan
- liittää puheenvuorot tiiviisti tehtävänantoon
- voisi kysyä ja esimerkiksi tiivistää enemmän.
Puheenvuorojen sisältö: HH - tuo uutta näkökulmaa (mm. kuvitus, kansikuvataide)
- käyttää asiantuntevia puheenvuoroja, ja kirjallisuuden tuntemus on kuuluvilla (tehtävänannon suuntaisesti)
- analysoi ja syventää muiden puheenvuoroja.
Kuunteleminen: HH - pyytää tarkennusta
- kysyy toisten näkemyksiä
- jatkaa muiden puheenvuoroja syventämällä aiheen käsittelyä
- vie ajatusta eteenpäin
- tiivistää.
arvosana HH
AinoOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: HH - tarkentaa tehtävänantoa ja täsmentää aihetta
- liittää puheenvuorot tiiviisti tehtävänantoon
- osallistuu loppukoontiin
- voisi kysyä muilta enemmän ja kannustaa heitä osallistumaan.
Puheenvuorojen sisältö: K - valitsee sisällöt hyvin ja käyttää tiiviitä, analyyttisiä puheenvuoroja
- tuo esille asiantuntijuutensa (esim. fantasia-aines, romantiikan analyysi, kerronnan näkökulma)
- tuo uutta näkökulmaa (esim. peliromaanit)
- syventää ja jatkaa ajatusta.
Kuunteleminen: HH - liittää puheenvuoronsa edellisiin
- jatkaa ajatusta syventäen edellä sanottua
- tarkentaa ja täsmentää edellisiä puheenvuoroja
- vie aineksia yhteen ja kokoaa aineksia keskustelun lopputulokseksi.
arvosana HH
ArttuOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: H - tarkentaa keskustelua tehtävänannon suuntaan
- sitoo puheenvuorot aiheeseen
- osallistuu melko niukasti mutta tekee olennaisia kysymyksiä keskustelun eteenpäin viemiseksi.
Puheenvuorojen sisältö: HH - sisällyttää tiiviisiin puheenvuoroihin tehtävänannon kannalta keskeisiä asioita
- tuo uusia, kiinnostavia näkökulmia
- jatkaa hyvin ajatusta (esim. Tolkienin kuvitus)
- määrittelee (maaginen realismi)
- kyseenalaistaa tarvittaessa ja antaa tiiviit perustelut.
Kuunteleminen: HH - arvioi ja analysoi toisten puheenvuoroja
- tuo sopivassa kohdassa uuden näkökulman
- kysyy tarkennuksia edellisiin puheenvuoroihin.
arvosana HH