Keskustelu 3: Sanonnat nykyajassa

Tehtävä:

Tutkikaa oheisia sanontoja ja keskustelkaa niihin kytkeytyvistä arvoista ja niiden soveltuvuudesta nykyelämään. Valitkaa sanonnoista yksi, joka sopisi parhaiten elämänohjeeksi.

  • Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee.
  • Ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa.
  • Kukaan ei ole seppä syntyessään.
  • Kell´ onni on, se onnen kätkeköön.
  • Pimeintä on aina ennen aamunkoittoa.
  • Varhainen lintu madon nappaa.
  • Eteenpäin, sanoi mummo lumessa.
  • Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa.
  • Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.
  • Hiljaa hyvä tulee.
EllaOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: HH - tarkentaa tehtävänantoa
- vie osallistumisellaan keskustelua määrätietoisesti eteenpäin
- voisi vahvistaa toisten näkemysten aitoa punnintaa
- ehdottaa toimintatapaa
- kokoaa ja osallistuu lopputuloksen määrittelyyn.
Puheenvuorojen sisältö: HH - valitsee puheenvuorojen sisällöt tarkoituksenmukaisesti
- pohtii aktiivisesti ja useimmiten perustellen sananlaskuja, jättää kuitenkin osan väitteistään perustelematta
- pohtii taustoja
- arvioi toisten esittämiä asioita
- tuo uutta näkökulmaa (esim. yrittäjyys).
Kuunteleminen: H - jatkaa edellisten puheenvuorojen ajatusta
- tarkentaa ja arvioi edellisten puheenvuorojen sisältöjä
- voisi kuunnella vahvemmin toisia.
Arvosana: HH
FanniOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: T - tarkentaa tehtävänantoa
- kytkee puheenvuorot tavoitteeseen
- osallistuu keskusteluun niukasti.
Puheenvuorojen sisältö: HH - tuo oman näkökulmansa esille perustellen sitä hyvin
- kyseenalaistaa rakentavasti esitettyjä näkemyksiä
- arvioi ja tekee hyviä päätelmiä
- tuo uutta näkökulmaa, antaa tietoa (esim. seppä).
Kuunteleminen: H - jatkaa edellisistä puheenvuoroista erittelemällä ja arvioimalla niitä
- pystyy soveltamaan annettua tietoa
- tarkentaa.
Arvosana: H
AlisaOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: HH - aloittaa keskustelun ja tarkentaa tehtävänantoa avaamalla aihetta
- kokoaa ja tiivistää keskustelua tehtävänannon suuntaan
- ehdottaa toimintatapaa
- osallistuu keskustelun loppuun saattamiseen.
Puheenvuorojen sisältö: HH - perustelee puheenvuoronsa tukevasti
- tuo uusia aineksia ja ehdottaa uutta näkökulmaa
- syventää sananlaskujen analyysia
- pohtii arvomaailmaan liittyviä kysymyksiä.
Kuunteleminen: HH - jatkaa erinomaisesti muiden puheenvuoroja
- tiivistää edellä sanottua
- tekee yhteenvetoja ja syventää muiden puheenvuoroista saatuja aineksia.
arvosana HH
NestoriOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: HH - osallistuu aloittamiseen ja aiheen määrittelyyn
- pitää tehtävänannon mielessä ja palauttaa keskustelun siihen
- ehdottaa toimintatapaa
- keventää ilmapiiriä ja pyrkii arvostamaan kaikkien osallistumista
- osallistuu keskustelun loppuun saattamiseen.
Puheenvuorojen sisältö: H - tuo oman mielipiteensä usein esille
- perustelut paikoitellen tukevia
- tuo uutta näkökulmaa
- arvioi muiden puheenvuorojen sisältöä.
Kuunteleminen: H - tekee jatkokysymyksiä
- jatkaa edellisten puheenvuorojen teemoista
- vie ajatusta eteenpäin.
arvosana H