Puhe 2: Vaikuttamisen mahdollisuuksia

Lotta
Asiantuntijapuheenvuoro (vaikuttaminen)
Opiskelija
Kohdentaminen ja kontakti: H - esittelee aiheen ja perustelut sen valinnalle heti puheen alussa
- voisi ottaa kuulijat ja sen kiinnostuksenkohteet paremmin huomioon puheen sisällössä jo puheen alussa
- ottaa katsekontaktia enemmän kameraan kuin yleisöön.
Puheenvuoron rakentaminen: K - vie puhetta loogisesti eteenpäin ja jäsentää sitä selkeällä dialla (4 asiaa)
- aloittaa ja lopettaa puheen hallitusti ja pitää kuulijan hyvin mukana.
Puheenvuoron sisältö: H - luo selkeän sisällön, joka jää hiukan niukaksi, eikä näkökulma laajene
- perustelee näkemyksensä
- käyttää eläviä esimerkkejä.
Ilmaisutapa: HH - hallitsee selkeän äänenkäytön: tauot ja painotukset ovat kohdallaan
- käyttää tarkoituksenmukaista kieltä.
Arvosana HH