Verkkomateriaaleja opetukseen

Elokuvapolku

Etälukion äidinkielen ja kirjallisuuden verkkomateriaali
Materiaali vastaa uusia aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Etälukion verkkomateriaalit tarjoavat lisäaineistoa ja tehtäviä etäopiskelijan itseopiskelun tueksi. Soveltuvin osin niitä voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa.

ABItreenit - suomen kieli
Lukion suomen kielen yo-kokeet, oikeat vastaukset ja YTL:n asiantuntijoiden vastaukset abien esittämiin kysymyksiin.
Tuotanto: YLE Opetusohjelmat

Opetusmateriaalia kääntämisestä
- Helkky Halme, Anna Mauranen, Outi Paloposki ja Liisa Tiittula
Tämä opetusmateriaali sisältää tietoa mm. suomentamisen historiasta, kääntämisen eri alueista, käännöstieteestä ja tulkkaamisesta. Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.

Mikael Agricola -sivusto EDU.fissä.

Kalevala
Kalevalan verkkoversio ja paljon tietoa kansalliseepoksestamme sekä sen kirjoittajasta Elias Lönnrotista.
Tuotanto: Suomen Kirjallisuuden Seura

Odysseia
Odysseia on Netlibris-verkostoon kuuluva lukion syventävä kirjallisuuskurssi. Odysseiassa on mm. kymmenen kirjatarjotinta, joille on aihepiireittäin koottu lukiolaisille sopivia kirjoja. Kuka tahansa kirjojen ystävä voi lähettää kirja-arvioinnin kirjavinkkipalstalle.

Seitsemän veljestä -verkko-oppimateriaali
Seitsemän Veljestä verkko-oppimateriaali on suunnattu peruskoulun äidinkielen opiskelijoille, mutta myös muut voivat toki vapaasti hyödyntää sitä. Ohjelman tarkoituksena on esitellä Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teosta ja sen teemoja hauskalla sekä innostavalla tavalla. Käyttäjää kannustetaan peilaamaan omia käsityksiään teoksesta ohjelman väittämiin. Materiaaliin sisältyy myös opettajan opas.
Tuotanto: Melon Arbus Productions Ky, Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja Opetushallitus

Lukukeskuksen tavoitteena on edistää lukemisharrastusta. Lukukeskus järjestää kirjailijavierailuita, kirjallisia tapahtumia ja kampanjoita sekä julkaisee kolmea kirjallisuuslehteä ja toimii kirjallisuuden tietotoimistona.

Suomesta Siperiaan
Verkkonäyttelyssä tutustutaan hantin kieleen ja hantilaisiin sekä suomalaisiin tutkimusmatkailijoihin.
Tuotanto: Kulttuurien museo

Viestintä- ja mediaosaaminen -aihekokonaisuus
Mediaan liittyvät verkko-oppimateriaalit on koottu aihekokonaisuuteen EDU.fi:ssa.