Julkaisuja ja projekteja

Opetushallituksen ajakohtaisia julkaisuja maantieteen ja biologian osa-alueilta

Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012
- Toim. Pirkko Kärnä, Lea Houtsonen, Tiina Tähkä
Artikkelikirjassa biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian asiantuntijat käsittelevät luonnontieteiden opetuksen haasteita.
Julkaisija: Opetushallitus, 2012

Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 2011
- Toim. Pirkko Kärnä, Riikka Hakonen ja Jorma Kuusela
Raportissa tarkastellaan biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian osaamista ja sen yhteyksiä taustatietoihin kuten oppilaiden suhtautumiseen eri luonnontieteisiin.
Julkaisija: Opetushallitus, 2012

Koulu kohtaa maailman
-Toim. Liisa Jääskeläinen ja Tarja Repo
Tämä julkaisu on tarkoitettu palvelemaan globaalikasvatuksen osalta lähivuosina toteutettavaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistusta.
Julkaisija: Opetushallitus, 2011

Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet
- Toim. Heli Anttalainen ja Jukka Tulivuori
Opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi opas sisältää määräykset ja ohjeet työturvallisuudesta. Esitetyt ehdotukset on laadittu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeita varten.
Julkaisija: Opetushallitus, 2011

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä
- Toim. Sari Gustafsson, Nina von Hertzen-Oosi ja Sara Lamminmäki
Raportissa arvioidaan Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelman toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia. Arvion kohteena on 28 kunnan kouluyhteisöjen monikulttuurisuustaitojen kehittämistyö vuosina 2007–2010.
Julkaisija: Opetushallitus, 2010

Muita julkaisuja maantieteen ja biologian osa-alueilta

Tiedelehti Nature
Kansainvälinen tiedelehti Nature julkaisee usein biologiaan ja toisinaan myös maantieteeseen liittyviä artikkeleita. Linkin takaa löytyy tuoreimman lehden sisällysluettelo.

Itämeri-projekti
Itämeri -projekti (The Baltic Sea Project) on Unescon kansainvälinen ympäristökasvatushanke. Projektiin osallistuvat kaikki Itämeren alueen rannikkovaltiot. Mukana on tällä hetkellä noin 200 koulua.

Makukoulu - Makuoppituntien soveltaminen (pdf)
- Toim. Sari Mustonen & Hely Tuorila
Toimintakäsikirjaan on koottu opettajien ja kouluttajien avuksi tietoa ja vinkkejä makukoulun toteuttamiseen peruskoulun alaluokilla. Teos tarjoaa opettajille ja kouluille lisävälineen syömisen, elintarvikkeiden, kuluttajakasvatuksen ja ravitsemuksen tuomiseen osaksi opetusta. Julkaisija: Sitra 2008

Vanhemmat materiaalit

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti 2. helmikuuta 2007
- Arviointiraportin tiivistelmä englanninkielisenä sekä siitä tehdyn 4-sivuisen lyhennelmän suomennos, Ilmatieteenlaitos
Ilmastonmuutoksen tieteellisiin perusteisiin pureutuva raportti vahvistaa IPCC:n aiemmissa raporteissa vuosina 1990, 1995 ja 2001 esille tulleita tutkimustuloksia mm. ilmaston lämpenemisestä. Ilmastohavainnot, lukuisten ilmastomallien antamat uudet tulokset sekä kasvihuoneilmiötä koskeva lisääntynyt tietämys ovat vakuuttaneet tutkijat siitä, että suurin osa viime vuosikymmenien lämpötilan noususta ja osa muista muutoksista johtuu ihmisten toimista.

SCIENCE IN SCHOOL -julkaisusarja verkossa

Hanasaaressa 16.-19.11.2006 pidetyn kansainvälisen biodiversiteettikokouksen julkaisuja

The European Platform for Biodiversity Research Strategy -kokous liittyi Suomen EU-puheenjohtajuuteen. Teemoina kokouksessa nostettiin esille erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiluonnon merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Biodiversiteettikasvatus on osa kestävän kehityksen kasvatusta. EPBRS-konferenssi tarjosi mahdollisuuden löytää uusia keinoja ja yhteistyömuotoja koulujen ja oppilaitosten biodiversiteetttikasvatukselle.

Recommendations of the meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy
Kokouksen laatima suositus biodiversiteettikasvatuksen kehittämisestä (englanninkielinen pdf-tiedosto)

Hanasaari Declaration on Biodiversity Research
Englanninkielinen pdf-tiedosto