Ops käytäntöön

Biologian Ops käytäntöön -verkkomateriaalin tarkoituksena on auttaa opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Opetussuunnitelman perusteet ovat normi, mikä tarkoittaa sitä, että biologian opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti määriteltyjä kurssien tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Lisäksi lukio voi tarjota omia lukiokohtaisia kursseja lähinnä soveltavina kursseina.

Biologian sivusto on rakennettu lukion kurssien pohjalle. Kurssien tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi sivuilla käsitellään menetelmällisiä kysymyksiä ja oppiaineen yhteyksiä aihekokonaisuuksiin. Sivuilla on runsaasti myös tehtäväesimerkkejä. Erityinen haaste lukion biologian opetukselle on se, että opiskelija saa ymmärryksen siitä, että biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Opetuksen tulee kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Opiskelijan taitojen arvioinnissa painotetaan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti.