Arvioinnista

Arviointi on opiskelun kannalta tärkeä osa, sillä sen avulla sekä opiskelija että opettaja saavat palautetta oppimisen etenemisestä. Arviointi auttaa myös tavoitteellista opiskelua. Monipuolisesti suoritetun arvioinnin etuna on, että se

  • kertoo tietojen ja taitojen omaksumisesta
  • antaa palautetta opetuksen vaikuttavuudesta
  • kertoo mahdollisista puutteista tai väärinymmärryksistä
  • tukee erilaisen lahjakkuuden omaavia
  • välittää huoltajille tietoja opiskelusta
  • antaa työelämän ja jatko-opintojen tarvitsemia tietoja opiskelusta

Monipuoliseen arviointiin kuuluvat kirjalliset kokeet, jatkuvan näytön seuraaminen ja muu opiskelijan tietojen ja taitojen toteaminen. Se voi tapahtua esimerkiksi portfolion tai erilaisten selvitysten ja tutkielmien avulla. Arvioinnista ohjeita annetaan sekä valtakunnallisesti että koulun omassa opetussuunnitelmassa.

Biologian oppimäärän arvointi

Biologian pakolliset ja valtakunnallinen syventävä kurssi arvioidaan numeroin. Muiden kurssien arvioinnista kerrotaan koulun opetussuunnitelmassa. Arviointiperusteet selvitetään kurssin alkaessa ja niistä keskustellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta ilmenee hänen valitsemansa biologian oppimäärä. Pakollisista ja valtakunnallisesta syventävästä kurssista vähintään kaksi on suoritettava hyväksytysti, jotta biologian oppimäärä olisi hyväksytysti suoritettu. Muista biologian kursseista oppimäärään hyväksytään vain hyväksytysti suoritetut kurssit.

Koulun opetussuunnitelmassa määrätään, miten hylättyjä ja hyväksyttyjä kursseja voi uusia.

Risto Hamari ja Mervi Holopainen