Aluetutkimus (GE4)

Lukion opetussuunnitelma astui voimaan elokuussa 2005. Uudessa opetussuunnitelmassa aluetutkimuskurssin (GE4) tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin on tullut merkittäviä muutoksia vanhaan opetussuunnitelmaan nähden. Suurin muutoksista on paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen aluetutkimuksen apuvälineenä.

Paikkatietojärjestelmät ovat aiemmin olleet tutkimuksen ja opetuksen apuvälineinä yliopistoissa ja korkeakouluissa, joissa niiden merkitys alueellisen tutkimuksen teossa on kasvanut vuosi vuodelta. Tietoverkkojen kautta saatavilla olevien paikkatietoaineistojen määrän lisääntyessä myös uusille käyttäjille avautuu mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietojärjestelmiä.

Modernissa maantieteessä digitaalinen kartografia on syrjäyttänyt tussikyniin ja valopöytiin perustuneen kartografian. Teknisten apuvälineiden muutos ei kuitenkaan tarkoita sitä, että laadukkaita ja informatiivisia karttoja voitaisiin tuottaa osaamatta kartografian perusteita. Tämän vuoksi aluetutkimuskurssin sisällössäkin painotetaan kartografian perusteiden opetusta entistä enemmän.

Opiskelijoiden omat aluetutkimukset ovat sisällön uudistuksesta huolimatta yhä aluetutkimuskurssin keskeisin sisältö. Aluetutkimuksissa selvitetään monia opetussuunnitelmassa mainittuja aihepiirejä, kuten luonnonoloja, väestöä ja asutusta, luonnonvaroja ja maankäyttöä sekä alueen ongelmia ja kehittämistä. Tietoverkoissa olevien digitaalisten kartta- ja paikkatieto-aineistojen avulla voidaan tukea kirjallisuuteen, kenttähavaintoihin, kyselyihin tai haastatteluihin perustuvaa aluetutkimusta eri aihepiireissä.

Aluetutkimuskurssin tukimateriaali johdattelee opettajat uuden opetussuunnitelman keskeisiin sisältöihin ja tarjoaa esimerkkejä tietoverkoissa olevista aineistoista, joita voidaan hyödyntää uusien kurssisisältöjen itseopiskelussa ja opetuksessa.

Lisää aiheesta

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)
Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille (pdf, Edu.fi)
Tietoverkko (Ensimmäinen ATK-sanasto)

Tino Johansson